strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-09-30 ¦roda, Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  AKTUALNO¦CI

2016.08.19 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmuj±ca sprzedaż energii elektrycznej oraz ¶wiadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do celów o¶wietlenia ulicznego dla Miasta Bukowno 2016-08-19
2016.08.17 - SENIOR W AKCJI - na wolontariat nigdy nie jest za póĽno. 2016-08-17
2016.08.12 - Ruszyły już elektroniczne zapisy do XIV Rodzinnego Rajdu Rowerowego w Bukownie. 2016-08-12
2016.08.12 - "TY KREUJESZ SWOJˇ KARIERĘ" - projekt na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 2016-08-12
2016.08.12 - Zrób co¶ dla siebie. Doł±cz do grona "Małopolskich Aktywnych Kobiet". 2016-08-12
2016.08.12 - "Nowe Kwalifikacje dla Twojego Sukcesu" - program dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat. 2016-08-12
2016.08.11 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomo¶ci gruntowej położonej w Bukownie przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2016-08-11
2016.08.11 - Burmistrz Miasta Bukowno informuje o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczn± i paliwa gazowe dla Gminy Bukowno. 2016-08-11
2016.08.11 - Kolejne miejskie inwestycje w infrastrukturę MOSiR-u. 2016-08-11
2016.08.10 - Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przył±czy kanalizacyjnych będ± przyjmowane TYLKO do końca sierpnia br. 2016-08-10
2016.08.10 - Blisko 50 tys. zł dla OSP Bór Biskupi w ramach programu MAŁOPOLSKIE REMIZY 2016. 2016-08-10
2016.08.10 - Burmistrz Miasta Bukowno przypomina o możliwo¶ci wnoszenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno. 2016-08-10
2016.08.09 - Inauguracja ligi okręgowej w Bukownie już w najbliższy weekend. 2016-08-09
2016.08.05 - Głosuj na BUKOWNO w plebiscycie Wielkie Odkrywanie Małopolski. 2016-08-05
2016.08.05 - Sierpniowe propozycje Miejskiego O¶rodka Kulttury dla najmłodszych. 2016-08-05
2016.08.05 - Sierpniowe KINO LETNIE w MOKu. 2016-08-05
2016.08.04 - Kwartalna informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu Miasta Bukowno i kwocie nadwyżki na dzień 30.06.2016 r. 2016-08-04
2016.08.03 - MIĘDZYNARODOWY MECZ W DUCHU FAIR-PLAY 2016-08-03
2016.08.02 - Bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi 2016-08-02
2016.08.02 - Odpowiedzi Burmistrza Miasta Bukowno na zapytania prasowe dotycz±ce sytuacji w PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu. 2016-08-02
2016.08.02 - Wymiana starych kotłów grzewczych szans± na poprawę jako¶ci powietrza w Bukownie. 2016-08-02
2016.08.01 - Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego 2016-08-01
2016.07.29 - Specjalistyczna terapia i rehabilitacja dostosowana do potrzeb psychofizycznych dziecka. 2016-07-29
2016.07.29 - Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 - 69 lat. 2016-07-29
2016.07.29 - Kolejne zadanie Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno zostało przekazane do realizacji. 2016-07-29
2016.07.28 - Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego. 2016-07-28
2016.07.27 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomo¶ci gruntowej położonej w Bukownie przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2016-07-27
2016.07.27 - Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę kortów tenisowych w Bukownie przy ul. Ks. Zelka na działce nr ewid. 98/6 2016-07-27
2016.07.27 - NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO W MIEJSKIM O¦RODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUKOWNIE 2016-07-27
2016.07.25 - Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksow± dostawę energii elektrycznej, obejmuj±c± sprzedaż energii elektrycznej oraz ¶wiadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do celów o¶wietlenia ulicznego dla Miasta Bukowno 2016-07-25

Strona: [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182 

Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3066223


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube