Drukuj
  PROGRAM Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Bukownie

 

"NIE RADZIMY SOBIE Z RAKIEM SZYJKI MACICY" - relacja z konferencji pt. "Profilaktyka zdrowotna mieszkańców - wyzwaniem dla samorządów" w Katowicach.

 


 BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ ! 


 

Bukowno to jak dotąd jedyne miasto w powiecie olkuskim, należące do nielicznego grona kilkudziesięciu samorządów w Polsce, które z własnych środków budżetowych realizują program bezpłatnych szczepień dla dziewcząt przeciwko wirusowi HPV, który wywołuje raka szyjki macicy.

 

 

Program bezpłatnych szczepień skierowany jest do 12-letnich dziewcząt zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta Bukowno.

 

 

 


 

2015.03.18 - Otwarty konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.
  

2014.03.20 - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.
 

2014.02.26 - Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.

 

2013.03.21 - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16 i 18)" 

 

2013.02.28 - Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet    

 

2013.02.05 - Zaproszenie dla Rodziców dziewczynek urodzonych w 2001 roku na SPOTKANIE INFORMACYJNE w sprawie realizacji programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.
 

2012.03.30 - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych

 

2012.03.12 - Ogłoszenie otwartego KONKURSU na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych kobiet, realizowanego poprzez "Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (w tym typu 16 i 18) - 38 dziewczynek urodzonych w roku 2000, zameldowanych na pobyt stały na terenie Miasta Bukowno" 

   


 

Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości, nowotworem u kobiet w Polsce. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka ok. 4.000 kobiet i około 2.000 umiera z tego powodu. Zarówno współczynnik zachorowalności jak i umieralności na raka szyjki macicy w naszym kraju jest jednym z najwyższych w Europie!

 

Naukowo udowodniono związek pomiędzy powstawaniem raka szyjki macicy a zakażeniem wirusem HPV. Opracowanie szczepionek przeciwko wirusom HPV otworzyło więc nowe możliwości ochrony przed jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet, jakim jest rak szyjki macicy.

 

Koszt zakupu pojedynczej szczepionki przeciwko wirusowi HPV (3 serie szczepień) to około 1500 zł. Ze względu na jej bardzo wysoki koszt jest ona praktycznie nieosiągalna dla większości Mieszkańców naszego miasta.

 

16 stycznia 2009 roku w Kluczach odbyła się konferencja "Ocalić życie przed rakiem – samorządowcy w trosce o zdrowie swoich kobiet" z udziałem Minister ds. Równego Traktowania, pani Elżbiety Radziszewskiej. Na zakończenie tej konferencji przedstawiciele władz gmin całego powiatu oraz starostwa olkuskiego podpisali wspólną deklarację dotyczącą kontynuacji działań na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy.

 

Uruchomienie programu w Bukownie było więc naturalną konsekwencją podpisanej wówczas przez Burmistrza Miasta Mirosława Gajdziszewskiego deklaracji. Żałować można jedynie, że pozostałe samorządy naszego powiatu nie przystąpiły do bardziej zdecydowanych działań na rzecz zdrowia Mieszkanek swoich miejscowości.

 

Przygotowany przez Burmistrza Miasta program zdrowotny z zakresu pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych kobiet zakłada pokrycie w całości z budżetu miasta akcji szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dla wszystkich 12-letnich dziewczynek mieszkających w Bukownie.