Drukuj
  Spływ kajakowy rzeką Sztołą.


 

 

 KAJAKIEM WZDŁUŻ SZTOŁY

 

 

W ramach realizacji projektu pn. Rozwój infrastruktury turystycznej miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego Miasto Bukowno wzbogaciło swoja ofertę turystyczną.

 

Wytyczono i wyznakowano ponad 40 km szlaków pieszych i rowerowych po południowej części Bukowna. Na ich przebiegu turyści mogą skorzystać z miejsc postojowych, dzięki tablicom informacyjnym zapoznać się z miejscową fauną i florą, a także ciekawostkami na temat historii okolicy. 

 

 Zdjęcie wiaty przy ul. Mostowej.
  

Miłośników pieszych wędrówek zapraszamy na szlaki piesze, a także specjalną trasę nordic walking tzw. szlak pustyni Starczynowskiej. Pętla rozpoczynająca się od parkingu przy ul. Długiej (obok wjazdu do Domu Opieki Leśna Polana) biegnie po terenach leśnych oraz obszarze dawnej Pustyni Starczynowskiej. Ten prawie 8 kilometrowy szlak jest można skrócić wybierając trasę oznakowaną na niebiesko tzw. szlak średnicowy Pustyni Starczynowskiej.

 
W ramach projektu wytyczono również oznakowany na niebiesko ponad 6 kilometrowy szlak pieszy Diablej Góry, który biegnie od zalewu Leśny Dwór do Podlesia oraz oznakowany na czerwono ponad 8 kilometrowy szlak Doliny Rzeki Sztoły. Z uwagi na niezwykłe walory przyrodnicze Doliny oraz ciekawą historię tych miejsc wytyczono również dwa krótkie szlaki Polisu i Podpolisu (oznakowane na zielono). 

 


Jedna ze schematycznych map umieszczonych
na trasie przebiegu szlaków.
  

Rowerzystom polecamy 13 km szlak Kordonów Granicznych oznaczony kolorem niebieskim, który jest kontynuacją szlaku biegnącego również w Gminie Olkusz. W miejscowości Ćwięk szlak rozpoczyna się biegnąc przez Podlesie, Bór Biskupi aż do zalewu Sosina. Jego przebieg wytycza granica państwowa z lat 1815 – 1914 pomiędzy Rosją, a Austro – Węgrami.

 

Kolejny szlak rowerowy tzw. szlak Podlesia to ponad 5 km trasa biegnąca leśnymi drogami z Podlesia przez Przeń do Boru Biskupiego. 
 


Tablica informacyjna przy kordonie Podlesie

 

 

 KAJAKIEM WZDŁUŻ SZTOŁY

  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie informuje, że tegoroczny sezon spływu kajakowego rzeką Sztołą rozpocznie się w sobotę, 8 czerwca 2019 roku. Zapraszamy w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

SPŁYW KAJAKOWY to nowa oferta rekreacyjna kierowana do Mieszkańców Bukowna oraz do wszystkich osób odwiedzających nasze Miasto. Odbywa się na odcinku rzeki Sztoły od zalewu "Leśny Dwór" do mostku przy ul. Borowskiej.

 


Miejscami silny nurt rzeki, naturalne przeszkody oraz meandry sprawiają, że spływ Sztołą jest ciekawym i emocjonującym przeżyciem. Do korzystania zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby podziwiać walory przyrodnicze Doliny Rzeki Sztoły z innej niż dotychczasowa perspektywy.
  

Z kajaków mogą korzystać także dzieci będące pod opieką osób dorosłych umiejących pływać. Wytyczony odcinek rzeki można pokonać w czasie do 1,5 godziny.

 

Spływ odbywa się w okresie letnim w każdy piątek, sobotę i niedzielę wakacji w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

Dla amatorów spływów kajakowych zakupiono nowy sprzęt, w tym 6 dodatkowych kajaków.

 

 

Na potrzeby uczestników spływu jest do dyspozycji 14 kajaków dwuosobowych wraz z osprzętem. Dostępne są również dwie przystanie kajakowe na początku i końcu spływu, gdzie można bezpiecznie wodować sprzęt pływający. Uczestników spływu obowiązuje regulamin spływu, dostępny na każdej z przystani.

 

Sprzedaż biletów w cenie 35,00 zł za wypożyczenie kajaka wraz z osprzętem prowadzona jest na przystani początkowej przy ulicy Spacerowej.  Przyznaje się dodatkową zniżkę w opłatach w wysokości 50% powyższej opłaty dla członków rodzin wielodzietnych z Bukowna, posiadających LOKALNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY oraz dla Mieszkańców Bukowna posiadających KARTĘ AKTYWNEGO MIESZKAŃCA.

 
Szczegółowych informacji dotyczących spływu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

– tel. 32 642-11-04.
   

 

Z myślą o odwiedzających Bukowno przebudowano Dom Turysty TRAMP przy ul. Spacerowej. Ten liczący 38 miejsc noclegowych ośrodek, dzięki wsparciu Unii Europejskiej zyskał nową część gastronomiczną. W chwili obecnej oferuje całodzienne wyżywienie zarówno gościom hotelowym, jak i turystom indywidualnym. Prowadzi też organizację imprez okolicznościowych.

 

 

Dla wszystkich turystów przygotowano bezpłatny parking na ponad 80 miejsc oraz 20 miejsc postojowych przy ul. Reymonta.

 

  
Na realizację wszystkich elementów projektu Miasto otrzymało dofinansowanie  ze środków  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.