Drukuj
  Ogólnopolska Karta Seniora w Bukownie!

 Ogólnopolska Karta Seniora

 w Bukownie.

 


  

Seniorze!
 

Ukończyłeś 60 lat i chciałbyś skorzystać ze zniżek w ponad 1.300 punktów usługowych w całej Polsce?

 

Odbierz Ogólnopolską Kartę Seniora!

 

 

24 października 2017 r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie doszło do inauguracji w naszym Mieście programu "Miasto Przyjazne Seniorom".

  

 

Krakowskie Stowarzyszenie Manko - Głos Seniora od lat zajmuje się edukacją społeczną i organizowaniem kampanii społecznych na rzecz osób 60+. Celem w 2015 roku stworzonego przez stowarzyszenie Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora OKS jest wsparcie finansowe i edukacja ekonomiczna zarówno seniorów, jak i przedsiębiorców.

 

Ogólnopolska Karta Seniora.

 

Kartę może wyrobić każda osoba, która ukończyła 60 lat. Karta wyrabiana jest bezterminowo, a Senior nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyrobieniem karty.

 

Osoba, która chce wyrobić sobie taką kartę musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Urzędzie Miejskim w Bukownie w Referacie Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej (pokój nr 13, tel. 32 626-18-28). Obecnie Ogólnopolską Kartę seniora posiada ponad 100.000 Seniorów z całego kraju.

 

Dzięki tej karcie mogą Oni korzystać ze zniżek w ponad 1.300 placówkach na terenie całego kraju. Są to m.in uzdrowiska, sanatoria, domy wczasowe, przychodnie, kina, teatry i biura podróży. Program uzyskał patronat honorowy wielu instytucji, w tym ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej, ministra właściwego ds. zdrowia, sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego oraz kilkudziesięciu gminnych rad seniorów, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin partnerskich.

 

 

Podpisanie porozumienia z Gminą.

 

Wiele gmin zamiast wydawać lokalną Kartę Seniora decyduje się wdrożyć we współpracy ze Stowarzyszeniem Manko lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora, która jest ważna na terenie całego kraju. Taką kartę Mieszkańcy mogą wówczas wyrobić u siebie, "na miejscu", bez konieczności wysyłania dokumentów do siedziby Stowarzyszenia.

 

Takie porozumienie zostanie w Bukownie uroczyście podpisane 24 października, podczas kolejnego spotkania słuchaczy Uniwersytetu Otwartego.

 

Podczas tej uroczystości zaprezentowane zostaną związane z realizacją lokalnej edycji OKS korzyści ekonomiczne i społeczne dla seniorów, korzyści dla samorządu, jako samorządu przyjaznego seniorom oraz dla lokalnego rynku przedsiębiorców.

 

Wprowadzenie lokalnej OKS ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu, wyrównaniu szans dla seniorów w obszarze finansowym i ułatwienie dostępu do zakupów szerokiego asortymentu towarów i usług, co w znacznym stopniu wpływa na poprawę jakości życia i uczestnictwa w życiu gospodarczym.

 

Jest to też forma edukacji ekonomicznej, bo motywuje do racjonalizowania wydatków przez wyszukiwanie najbardziej korzystnej oferty na rynku.

 

Bezpośrednim celem związanym z funkcjonowaniem OKS jest również kształtowanie wśród przedsiębiorców i instytucji publicznych poczucia współodpowiedzialności i zaangażowania na rzecz osób starszych.

 

Lokalna edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora przyniesie bowiem trwały efekt dla Miasta w kształtowaniu lepszych instytucjonalnych warunków życia seniorów oraz promowaniu wizerunku Bukowna jako "Miasta Przyjaznego Seniorom" - zarówno w aspekcie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

 
Zgłoszenie firm do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora.


Firma chcąca zostać Partnerem programu Ogólnopolskiej Karty Seniora zgłasza się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, w którym deklaruje wysokość proponowanej zniżki dla uczestników programu OKS.
 

Firma otrzymuje wówczas odpowiedni certyfikat, naklejkę  na drzwi i wpisywana jest na listę firm honorujących Kartę.

 

Ambasadorowie Akcji.

 

Ambasadorami Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora są m.in. Irena Santor, Krzysztof Zanussi, Wirginia Szmyt - DJ Wika, Antoni Huczyński - Dziarski Dziadek, Aleksander Doba, Sobiesław Zasada oraz Helena Norowicz.