Drukuj
  Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno wraz z Prognozą oddziaływania na środow

 

 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - 2018 rok.

 

 

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BUKOWNO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU:

 


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA BUKOWNO
- OPRACOWANIA

2016 ROK