Drukuj
  POMOC UKRAINIE

2023.02.08 - Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zmiany przepisów od 1 marca 2023 r.

Z powodu zmian przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa informujemy, iż obywatele Ukrainy będą musieli partycypować w kosztach ich pobytu w obiektach zakwaterowania. Z partycypacji w kosztach zakwaterowania wyłączone są m.in. osoby małoletnie, sprawujące na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,  kobiety, które ukończyły 60 r.ż., mężczyźni, którzy ukończyli 65 r.ż., kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 12 m. życia.

Czytaj więcej

2022.11.03 - Zmiana wniosków o świadczenia finansowe dla osób pomagających obywatelom Ukrainy.

W związku z wejściem w życie 1 listopada 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o oświadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, informuję, że zmianie uległ załącznik do ww. wniosku.

Czytaj więcej

2022.08.19 - Czy dodatek węglowy może otrzymać uchodźca z Ukrainy, który wynajmuje mieszkanie ogrzewane węglem?

Czy dodatek węglowy może otrzymać uchodźca z Ukrainy, który wynajmuje mieszkanie ogrzewane węglem? Tak, jest możliwe otrzymanie dodatku węglowego przez uchodźcę z Ukrainy, ale zależne to jest od jego statusu prawnego w Polsce.

Czytaj więcej

2022.08.01 - Szkolenia i kursy dla obywateli Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy pracują i chcą na dłużej pozostać w Małopolsce, otrzymują możliwość rozwoju zawodowego i kształcenia w naszym regionie. Dzięki udziałowi w projekcie "Kierunek Kariera" mogą wziąć udział w kursach i szkoleniach.

Czytaj więcej

2022.07.12 - Broszura informacyjna dot. obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy.

Burmistrz Miasta Bukowno podaje do wiadomości publicznej treść broszury informacyjnej nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Czytaj więcej

2022.07.11 - Zmiana ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie art. 13.

Zmiana dotyczy terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi z art. 13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583 z późn. zm.).

Czytaj więcej

2022.07.08 - Możliwość złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Czytaj więcej

2022.07.07 - Portal PRACAwPOLSCE.gov.pl.

Od 24 lutego, czyli dnia agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło blisko 4,5 mln uchodźców z Ukrainy. Ponad 1,2 miliona z nich uzyskało już polski numer PESEL (z czego ok. 50% stanowią osoby w wieku produkcyjnym), co może świadczyć o chęci tych osób aby pozostać na dłużej w naszym kraju. Jak dotąd, co najmniej 260 tys. osób podjęło pracę w Polsce. Część obywateli Ukrainy napotyka jednak na różnego rodzaju trudności w jej znalezieniu (np. bariera językowa, obawa przed oszustwami etc.).

Czytaj więcej

2022.05.30 - Konkurs plastyczny "Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!" dla dzieci i młodzieży, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita organizuje konkurs plastyczny pn. "Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!" przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi poprzez upowszechnianie twórczości, a także budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i ułatwianie im integracji w nowym środowisku.

Czytaj więcej

2022.05.23 - Czwarty nabór do projektu "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0".

Малопольське воєводство Регіональний центр соціальної політики в місті Краків у звязку з реалізацією проєкту «Małopolska Niania 2.0» оголошує НАБІР ДО ПРОЄКТУ "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"МЕТА ПРОЄКТУ: створення умов для початку або продовження трудової діяльності Батьками Дітей до 3-х років та збільшення доступності послуг догляду за дітьми до 3-х років, зокрема в ґмінах з обмеженим доступом до цих послуг.

 

Czytaj więcej


Strona: [1]  2  3  4  5  6