Drukuj
2019.07.26 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na przebudowę i modernizację zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie - Usługa nasadzeń

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w ramach zadania pn.: "Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych w Bukownie - Usługa nasadzeń" Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 579204-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.

 


OGŁOSZENIE

O ZMIANIE OGŁOSZENIA
W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ogłoszenie nr
540155808-N-2019 z dnia 26-07-2019 r.
 
O zamówieniu usługi:
"Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych
w Bukownie - Usługa nasadzeń"


 

OGŁOSZENIE
W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 Ogłoszenie nr 579204-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.
   
O zamówieniu usługi:
"Przebudowa i modernizacja zieleni i infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu budynków wielorodzinnych
w Bukownie - Usługa nasadzeń"

  

Pliki do pobrania

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do siwz:

1) Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz oferty.
 
2) 
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu.
 
3) ZIP
Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt nasadzeń, ściółkowania i zestawienie roślin.
 
4) 
Załącznik nr 4 do SIWZ – wyposażenie placu zabaw.
 
5) 
Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy.