Drukuj
2022.01.25 - Ogłoszenie w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Bukownie w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Miasta

OGŁOSZENIE

w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Bukownie w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Miasta

 

 

Wprowadza się czasowo następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Bukownie:

 
§ 1.

 
Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Urzędu Miejskiego w Bukownie wprowadzam zasady przyjmowania stron oraz obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bukownie.

 
§ 2.

 
Wyłącza się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bukownie. Obiekt Urzędu Miejskiego dostępny będzie bezpośrednio jedynie dla pracowników urzędu i radnych Rady Miejskiej w Bukownie. Wyłączona jest możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców z pracownikami urzędu, z wyjątkiem spraw z zakresu dowodów osobistych lub sytuacji wymagającej przekazania lub okazania dokumentów źródłowych, co może mieć miejsce w przedsionku urzędu.

 
§ 3.

  1. Na terenie urzędu obowiązuje interesantów nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz zachowanie dystansu w bezpośrednim kontakcie z pracownikami.
  2. Nakaz ten obowiązuje również pracowników urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów.
  3. Zaleca się używanie przez interesantów środków do dezynfekcji rąk po wejściu i przed opuszczeniem budynku urzędu.

§ 4.

 
W przypadku wyznaczenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735) oględzin, pracownicy Urzędu Miejskiego w Bukownie są zobowiązani do wykonania w/w czynności z użyciem środków ochrony, w tym maseczek i rękawiczek jednorazowych. W przypadku udziału osób trzecich, w tym stron w w/w czynności pracownicy są zobowiązani wyposażyć te osoby w maseczki i rękawiczki jednorazowe jeżeli nie dysponują wskazanymi środkami ochrony.

 

§ 5.

 
Osoby, które muszą skontaktować się z referatami urzędu lub organami miasta powinny kontaktować się z urzędem telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą skrzynki E-PUAP.

 
§ 6.

 
W przypadku wniosków papierowych rekomenduje się wstrzymanie się z ich składaniem do czasu zakończenia zagrożenia epidemicznego, skorzystanie z usług operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej) lub (wyjątkowo) pozostawienie pisma w skrzynce na korespondencję, umieszczoną przy drzwiach wejściowych do Urzędu.

 

§ 7.

 
W okresie, w którym budynek Urzędu Miejskiego pozostanie zamknięty dla mieszkańców będzie możliwy kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Bukownie na zasadach określonych w Zarządzeniu 1481/2022 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 24 stycznia 2022 r.

 

§ 8.

 
W okresie, w którym budynek urzędu pozostanie zamknięty dla mieszkańców będzie można zapoznać się z aktami postępowań administracyjnych po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu z pracownikiem prowadzącym postępowanie.

 

§ 9.

 
Zawiadomić o zmianie sposobu obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Bukownie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bukownie, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu przed drzwiami wejściowymi.

 

 

 

Zastępca Burmistrza

Miasta Bukowno
(-) Marcin Cockiewicz