Drukuj
2017.10.06 - Walczymy ze smogiem, są pieniądze na wymianę pieców!

 Walczymy ze smogiem,

 są pieniądze na wymianę pieców! 

 

 

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniach 8 września i 21 września br. rozstrzygnął dwa konkursy w ramach Działania 4.4 "Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza", w których wspólne wnioski gmin Bolesław, Bukowno i Klucze uzyskały dofinansowanie sięgające kwoty blisko 4,4 mln zł.

 

W sierpniu br. Miasto Bukowno uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na wymianę w naszym Mieście 56 sztuk nieekologicznych źródeł ciepła.

 

 

Teraz dobre wieści przyszły z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej będzie mogło być wymienionych w Bukownie łącznie 180 nieekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych:

  • 100 szt. pieców (na gaz lub biomasę) – wartość dofinansowania dla Mieszkańców Bukowna wyniesie ok. 1.1 mln zł,
  • 80 szt. pieców wykorzystujących paliwa stałe (węgiel) lub odnawialne źródła energii (OZE) – wartość dofinansowania dla Mieszkańców Bukowna wyniesie ok. 800 tys. zł.

Jeśli do powyższych kwot dodamy wartość dofinansowania uzyskanego już w tym roku z WFOŚiGW w Krakowie, to na aktywną walkę ze smogiem poprzez wymianę nieekologicznych pieców w naszych domach Miasto Bukowno pozyska ze źródeł zewnętrznych ponad 2,2 mln zł!

 

 

Pobierz broszurę Województwa Małopolskiego 
"
Ogrzej dom. Tanio. Zdrowo. Wygodnie" 
i dowiedz się jak krok po kroku ubiegać się 
o dotację na wymianę starego pieca.

 

 

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do zakupu i instalacji nowego pieca c.o. proszone są o kontakt do Referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 9) Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, tel. 32 626 18 37. Prosimy też wówczas o wypełnienie załączonej poniżej ankiety oraz udzielenie odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.

 

ANKIETA "WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH" (do pobrania)

 

Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań w zakresie wymiany starych kotłów/pieców w indywidulanych gospodarstwach domowych na terenie Bukowna.

 

 

O tym, że jeszcze długa i ciężka droga przed nami wszystkimi w kwestii ograniczenia niskiej emisji, możemy się naocznie przekonać, obserwując lokalne przekroczenia norm powietrza w poszczególnych osiedlach Bukowna w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 (sięgające nawet kilkaset procent).

 

Zbudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego system sensorów Airly pozwala "na bieżąco podejrzeć" parametry powietrza w jedenastu różnych lokalizacjach w Bukownie. Odczyty z tych sensorów są od razu udostępniane w internecie na stronie map.airly.eu. W ostatnich dniach bardzo widoczny stał się fakt rozpoczęcia okresu grzewczego, gdyż późnymi popołudniami, wieczorami i nocą radykalnie wzrastają – szczególnie w osiedlach domów jednorodzinnych – odnotowywane poziomy zawartości w powietrzu pyłów zawieszonych. Wiąże się to ze spalaniem w piecach nieodpowiedniego paliwa, bądź – co gorsza - spalania odpadów komunalnych (!!!). Niestety – potem takim powietrzem oddychamy wszyscy – i my sami, i nasze dzieci i wnuki.

 

 

Pył zawieszony jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki, jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm.

 

Szkodliwość pyłów zawieszonych dla zdrowia ludzi związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren. Pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest najbardziej niebezpieczny. Dociera on do pęcherzyków płucnych, a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego, jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego.

 

Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej i głębiej wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek.

 

W przypadku osób starszych badania dowodzą, iż wysoki poziom pyłu zawieszonego jest związany ze zwiększeniem ryzyka hospitalizacji, a nawet zgonu z powodu chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc.

 

 

Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

 

Przypominamy też, że od 1 lipca br. obowiązuje uchwała antysmogowa dla Małopolski. Jej najważniejszymi założeniami jest zakaz instalowania kotłów niespełniających wymagań określonych w unijnych rozporządzeniach w sprawie „ekoprojektu/ecodesign”.

 

Zgodnie z tymi wymaganiami kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. 
  
Ekoprojekt wprowadza również zakaz palenia mułami i flotami węglowym, jak również drewnem o wilgotności przekraczającej 20%.