Drukuj
2019.04.03 - Przystąpienie do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Śląskiego.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

 


Stosownie do Uchwały Nr VI/5/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lutego 2019 r. Marszałek Województwa Śląskiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 13.09.2016 r. poz. 4619).