strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-12-09 Pon., Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.07.25 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 30 lipca 2019 r. o godz. 14:30.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje XIV Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 30 lipca 2019 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji:

2.1. XI Sesji Rady Miejskiej z dnia 04.06.2019 r,
2.2. XII Sesji Rady Miejskiej z dnia 13.06.2019 r.

3. Zapytania mieszkańców.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

4.1. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2019 rok Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia
28 grudnia 2018 roku,
4.2. zmiany Uchwały Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2019 – 2023,
4.3. umorzenia należności Gminy Bukowno – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie,
4.4. udzielenia dla Województwa Małopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
4.5. przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno,
4.6. zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Miasta Bukowno,
4.7. niewykonania przez Burmistrza Miasta Bukowno prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę
nr 1047/12, obręb ewidencyjny Starczynów,
4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 588/1, obręb ewidencyjny Starczynów.

5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Bukowno za okres od 30.05.2019 r. do 25.07.2019 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych zadane na poprzednich sesjach.
8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
9. Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Justyna Gajdziszewska

 

 

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2871862


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube