strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-02-26 ¦roda, Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.04 - Wolne powierzchnie handlowe na terenie targowiska stałego "Mój Rynek" w Bukownie.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bukownie informuje o wolnej powierzchni handlowej na terenie targowiska stałego
"Mój Rynek" w Bukownie.

 

 

Targowisko obejmuje:

1. Pawilon handlowo – usługowy Nr 1:

a) lokal nr 1 o powierzchni 15,41 m²
b) lokal nr 2 o powierzchni 31,63 m²
c) lokal nr 3 o powierzchni 15,49 m²
d) lokal nr 4 o powierzchni 15,51 m²
e) lokal nr 5 o powierzchni 31,63 m²
f) lokal nr 6 o powierzchni 15,41 m²

2. Pawilon handlowo – usługowy Nr 2:

a) lokal nr 1 o powierzchni 35,44 m²
b) lokal nr 2 o powierzchni 17,23 m²
c) lokal nr 3 o powierzchni 17,14 m²
d) lokal nr 4 o powierzchni 53,10 m²
e) lokal nr 5 o powierzchni 17,14 m²
f) lokal nr 6 o powierzchni 17,23 m²
g) lokal nr 7 o powierzchni 35,44 m²

W zwi±zku z uzyskaniem przez Gminę Bukowno wsparcia finansowego na przebudowę targowiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatno¶ci końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie 25% niższy od kosztu wynajmu przez inne osoby lub podmioty.

 

Dokumentami potwierdzaj±cymi status rolnika jest za¶wiadczenie wła¶ciwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzaj±ce objęcie danej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub za¶wiadczenie wła¶ciwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzaj±ce złożenie przez dan± osobę wniosku o dopłaty bezpo¶rednie dla rolników.

 

Stawki miesięcznego czynszu za wynajem powierzchni handlowej oraz stawki preferencyjne dla rolników.

Lp. 

Wielko¶ć
powierzchni handlowej

Stawka
za 1 m² netto

Stawka preferencyjna

dla rolnika netto

1.
Lokale do 20 m²

10 zł 

7,50 zł

2.

Lokale powyżej
20 m² do 40 m²

7 zł

5,25 zł

3.
Lokale powyżej 40 m²

6 zł

4,50 zł

 

Targowisko przeznaczone jest w pierwszej kolejno¶ci pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego przez rolników. W przypadku braku zainteresowania sprzedaż± w/w produktów dopuszczalna jest możliwo¶ć zagospodarowania miejsc pod sprzedaż pozostałych towarów.

 

Oferty na wynajem wolnej powierzchni handlowej należy składać osobi¶cie w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukownie przy ul. Le¶na 7B (w sekretariacie) od 07.10.2019r. w dni robocze w godzinach od 6.00 do 14.00.

 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na wynajem tej samej powierzchni handlowej decyduje data i godzina złożenia oferty.

 Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2905902


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube