strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2019-10-18 Piątek, Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.04 - Wolne powierzchnie handlowe na terenie targowiska stałego "Mój Rynek" w Bukownie.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bukownie informuje o wolnej powierzchni handlowej na terenie targowiska stałego
"Mój Rynek" w Bukownie.

 

 

Targowisko obejmuje:

1. Pawilon handlowo – usługowy Nr 1:

a) lokal nr 1 o powierzchni 15,41 m²
b) lokal nr 2 o powierzchni 31,63 m²
c) lokal nr 3 o powierzchni 15,49 m²
d) lokal nr 4 o powierzchni 15,51 m²
e) lokal nr 5 o powierzchni 31,63 m²
f) lokal nr 6 o powierzchni 15,41 m²

2. Pawilon handlowo – usługowy Nr 2:

a) lokal nr 1 o powierzchni 35,44 m²
b) lokal nr 2 o powierzchni 17,23 m²
c) lokal nr 3 o powierzchni 17,14 m²
d) lokal nr 4 o powierzchni 53,10 m²
e) lokal nr 5 o powierzchni 17,14 m²
f) lokal nr 6 o powierzchni 17,23 m²
g) lokal nr 7 o powierzchni 35,44 m²

W związku z uzyskaniem przez Gminę Bukowno wsparcia finansowego na przebudowę targowiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w okresie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności końcowej koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska przez rolników będzie 25% niższy od kosztu wynajmu przez inne osoby lub podmioty.

 

Dokumentami potwierdzającymi status rolnika jest zaświadczenie właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające objęcie danej osoby ubezpieczeniem społecznym rolników lub zaświadczenie właściwej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzające złożenie przez daną osobę wniosku o dopłaty bezpośrednie dla rolników.

 

Stawki miesięcznego czynszu za wynajem powierzchni handlowej oraz stawki preferencyjne dla rolników.

Lp. 

Wielkość
powierzchni handlowej

Stawka
za 1 m² netto

Stawka preferencyjna

dla rolnika netto

1.
Lokale do 20 m²

10 zł 

7,50 zł

2.

Lokale powyżej
20 m² do 40 m²

7 zł

5,25 zł

3.
Lokale powyżej 40 m²

6 zł

4,50 zł

 

Targowisko przeznaczone jest w pierwszej kolejności pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego przez rolników. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą w/w produktów dopuszczalna jest możliwość zagospodarowania miejsc pod sprzedaż pozostałych towarów.

 

Oferty na wynajem wolnej powierzchni handlowej należy składać osobiście w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukownie przy ul. Leśna 7B (w sekretariacie) od 07.10.2019r. w dni robocze w godzinach od 6.00 do 14.00.

 

W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na wynajem tej samej powierzchni handlowej decyduje data i godzina złożenia oferty.

 DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

BUDZET OBYWATELSKI Miasta BUKOWNO edycja 2020

STYPENDIA SZKOLNE

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Podatki Lokalne 2019

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2847307


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube