strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-02-25 Wtorek, Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.04 - Informacja o utworzeniu Miedzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Tarnowie

 

Szanowni Państwo!

 

  

 

     Miło nam poinformować, że z dniem 30.08.2019r. w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmuj±cy swoim działaniem obszar Polski.

 

     Powstały cech ma na celu nawi±zanie jak najszerszej współpracy z instytucjami władzy publicznej oraz organizacjami technicznymi i społecznymi działaj±cymi dla ochrony ¶rodowiska, ludno¶ci i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństw zwi±zanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główn± przyczyn± s± Ľle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urz±dzenia grzewcze.

 

     Jednocze¶nie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe {dymowe, spalinowe, wentylacyjne).

 

     Ważnym elementem w pracach Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy będzie stanie na straży przestrzegania Kodeksu Etycznego i Dobrych Praktyk Kominiarskich oraz prowadzenie edukacji społecznej:
 

 • jak prawidłowo organizować proces Spalania w domowych urz±dzeniach grzewczych, aby
  unikn±ć kopcenia z kominów dymowych,
   
 • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich
  funkcjonowania, aby unikn±ć złej wentylacji czy zaczadzenia.

 
     Kolejnym istotnym elementem jest u¶wiadomienie społeczeństwa, że:
 

 • prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
   
 • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) to główna podstawa nie wypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody!

 

     Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będ±cych jej członkami, a w przypadku wyst±pienia jakichkolwiek w±tpliwo¶ci co do osoby oferuj±cej usługi kominiarskie służymy pomoc± w sprawdzeniu wiarygodno¶ci czy osoba oferuj±ca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzaj±cy kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.
 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2905902


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube