strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-06-07 Niedziela, Imieniny: Ariadny, Jarosława, Roberta BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.10.30 - LGD "Nad Biał± Przemsz±": Projekty pierwszych grantobiorców zrealizowane!

 

Projekty pierwszych

grantobiorców zrealizowane!

 

 

Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD "Nad Biał± Przemsz±" jest jednym z głównych działań stowarzyszenia. Dlatego też LGD informuje o zrealizowaniu projektu grantowego pt. "Stworzenie oraz rozwój infrastruktury służ±cej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Nad Biał± Przemsz± i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej".

 

Jeszcze niedawno w Starostwie Powiatowym w Olkuszu miało miejsce uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantu z przedstawicielami organizacji pozarz±dowych z obszaru działania LGD "Nad Biał± Przemsz±", a już dzi¶ organizacje te mog± pochwalić się rezultatami projektu.

 

Celem projektu grantowego było stworzenie warunków do aktywizacji mieszkańców obszaru działania LGD "Nad Biał± Przemsz±" poprzez modernizację infrastruktury służ±cej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD i zapobieganiu negatywnym zjawiskom w sferze społecznej.

 

W ramach projektu grantowego zrealizowano 6 zadań na ł±czn± kwotę 187.938 00 zł.

 

W wyniku pozyskania ¶rodków za po¶rednictwem LGD "Nad Biał± Przemsz±" zrealizowano następuj±ce zadania:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bogucinie Dużym – "Rozwój infrastruktury remizy strażackiej w Bogucinie Dużym służ±cej aktywizacji lokalnych mieszkańców".
   
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku – "Zmodernizowana infrastruktura budynku OSP Osiek na rzecz aktywizacji społecznej na rzecz aktywizacji społecznej Osiek."
   
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Glanowie – "Remiza w Glanowie jako miejsce aktywizacji społeczno¶ci lokalnej".
   
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórowej – "Wspólne działania – wspólna przestrzeń w remizie OSP w Zagórowej".
   
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławiu – "Strażacka scena sposobem na powrót do tradycji",
   
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnodole – "Modernizacja bazy ¶wietlicowej i rozszerzenie oferty rekreacyjno- kulturalnej w Zimnodole".

 

Dzięki ¶rodkom finansowym, które były przewidziane na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczno¶ć (LSR), wyremontowano pomieszczenia, doposażono kuchnie w sprzęt gastronomiczny, sale w nowe stoły i krzesła oraz zakupiono nowy sprzęt audio. Nowoczesna infrastruktura pozwala na organizację spotkań oraz zajęć o różnej tematyce, które pozwalaj± na atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu.

 

Serdecznie gratulujemy!

 Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2972277


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube