strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-06-07 Niedziela, Imieniny: Ariadny, Jarosława, Roberta BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.11.04 - Wyniki głosowania i zatwierdzenie wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno na 2020 rok.

PROTOKÓŁ z GŁOSOWANIA

 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno 
na 2020 rok.

 

W trakcie procedury zgłaszania wniosków do Budżetu Obywatelskiego Mieszkańcy Bukowna złożyli 24 propozycje zadań, spośród których powołana przez Burmistrza Komisja ds. oceny formalno-prawnej wniosków na posiedzeniach w dniach 3 października i 10 października 2019 roku zdecydowała o odrzuceniu z przyczyn formalnych zadań:

"Progi zwalniające", "Droga rowerowa", "Poszerzyć parking przed przedszkolem i przed ośrodkiem zdrowia!!!.Poza tym poszerzyć drogę dojazdową do przedszkola", "Kontrola szybkości", "Plac zabaw - ul. Wodąca przy domu kultury", "Pump-track".

Po analizie złożonych wniosków Komisja stwierdziła uchybienia formalne, polegające na zgłoszeniu zadań wykraczających poza katalog zadań własnych gminy, niejednoznacznym opisie zadania i lokalizacji, zgłoszeniu zadania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, braku załączonej zgody Właściciela terenu, braku zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Pod głosowanie Mieszkańców skierowano łącznie 18 propozycji zadań:

W dniach 21 października - 3 listopada 2019 r. przeprowadzone zostało głosowanie nad zadaniami poprawnie zgłoszonymi do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno.

 

 

Głosowanie nad zgłoszonymi zadaniami odbywało się w jednej z dwóch form:

 • w formie pisemnej, z wykorzystaniem kart do głosowania dostępnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bukownie, Biuro Podawcze (parter) do 31 października 2019 r. do godz. 15.00;
   
 • w formie elektronicznej, na formularzu interaktywnym za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.umbukowno.pl/budzetobywatelski do 3 listopada 2019 r. do godziny 24:00.

 

Uprawnionymi do głosowania byli wszyscy Mieszkańcy Bukowna, którzy zadeklarowali, że stale zamieszkują na terenie miasta Bukowno. Udział osób małoletnich w głosowaniu był możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody Rodzica/Opiekuna prawnego na wzięcie udziału w procedurze budżetu obywatelskiego.

 

 

Liczba osób, które oddały swe głosy w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno: 1802, w tym osób, które oddały głosy ważne: 1796.

 

Przyczyny oddania głosów nieważnych:

 • brak wszystkich wymaganych oświadczeń - 6 osób.

 

Liczba osób głosujących, w podziale na formę głosowania (dotyczy wyłącznie głosów ważnych):

 • oddane w formie elektronicznej: 1782,
 • oddane w formie papierowej: 14.

 

Liczba osób głosujących w formie elektronicznej w podziale na rodzaj urządzeń (dotyczy wyłącznie głosów ważnych):

 • komputery: 1163,
 • urządzenia mobilne: 619.

 

 

Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są pod adresem:


www.umbukowno.pl/budzetobywatelski.

 

Zarezerwowana w budżecie miasta kwota na realizację w 2020 roku zadań w ramach budżetu obywatelskiego została podzielona na dwie pule:

 • na zadania „zielonego budżetu”: 100 000,00 zł,
   
 • na zadania okręgowe: 150.000,00 zł
  • Okręg nr 1 - Podlesie – 11.600 zł,
  • Okręg nr 2 - Bór z Przeniem – 13.100 zł,
  • Okręg nr 3 - Centrum Południe – 27.700 zł,
  • Okręg nr 4 - Centrum Północ – 58.900 zł,
  • Okręg nr 5 - Wodąca – 15.100 zł,
  • Okręg nr 6 - Stare Bukowno z Przymiarkami – 23.600 zł.

 

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania:

 1. Zadanie „zielonego budżetu”: "Oaza zieleni, spokoju i smaku" - stworzenie sensorycznego skweru przy Centrum Wsparcia Dziecka Niepełnosprawnego i Rodziny w Bukownie – wartość zadania 45.000 zł;
   
 2. Zadanie „zielonego budżetu”: Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – zieleń wokół boiska i altan – wartość zadania 20.000 zł;
   
 3. Zadanie „zielonego budżetu”: Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Szkolnej (bloki) – wartość zadania 12.359 zł;
   
 4. Zadanie okręgowe: Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu – wartość zadania 11.598 zł;
   
 5. Zadanie okręgowe: Piękne otoczenie wielofunkcyjnego boiska – kostka brukowa wokół altan – wartość zadania 13.100 zł;
   
 6. Zadanie okręgowe: Plenerowa Strefa Rekreacji (kręgielnia, stół do bilarda i tenisa stołowego, MEGA Szachy) – wartość zadania 27.700 zł;
   
 7. Zadanie okręgowe: Strefa Relaksu Pod Chmurką  – wartość zadania 29.940 zł;
   
 8. Zadanie okręgowe: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - mieszkańców i strażaków Miasta Bukowno – wartość zadania 28.900 zł;
   
 9. Zadanie okręgowe: Wspólne dobro – wartość zadania 15.097 zł;
   
 10. Zadanie okręgowe: Impuls Życia Defibrylator AED dostępny 24h – wartość zadania 13.000 zł;
   
 11. Zadanie okręgowe: Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. E. Puza 10 poprzez ustawienie dwóch przenośnych wiat dla korzystających z boiska dla ogółu mieszkańców – wartość zadania 10.081 zł.
   

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 433/2019 BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników głosowania i wyboru zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Bukowno na 2020 rok.

  

Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2972308


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube