strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-01-21 Wtorek, Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.12.20 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 30 grudnia 2019 r. o godz. 14:30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póĽn. zm.) zwołuje XXI Sesję Budżetow± Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 30 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie Budżetu Miasta Bukowno na 2020 rok:

2.1. Odczytanie projektu uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2020 r.
2.2. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2020 - 2025.
2.3. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego oraz opinii komisji stałych Rady Miejskiej.
2.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
2.5. Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków Radnych.
2.6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie (odczytanie autopoprawki).
2.7. Odczytanie uchwały Miejskiej Rady Sportu w sprawie wyrażenia opinii
do projektu budżetu Miasta Bukowno w czę¶ci dotycz±cej kultury fizycznej.
2.8. Głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2020 rok
wraz z autopoprawk±.
2.9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
 Bukowno na lata 2020 - 2025.

3. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej
 /-/ Edmund Gmitruk

 

 


Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2892244


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube