strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-07-13 Pon., Imieniny: Danieli, Irwina, Małgorzaty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2019.12.20 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje XXI Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 30 grudnia 2019 r. o godz. 14:30.

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z póĽn. zm.) zwołuje XXI Sesję Budżetow± Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 30 grudnia 2019 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porz±dek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
2. Przyjęcie Budżetu Miasta Bukowno na 2020 rok:

2.1. Odczytanie projektu uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2020 r.
2.2. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno na lata 2020 - 2025.
2.3. Odczytanie ostatecznej opinii Komisji Budżetu, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego oraz opinii komisji stałych Rady Miejskiej.
2.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.
2.5. Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta Bukowno w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków Radnych.
2.6. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie (odczytanie autopoprawki).
2.7. Odczytanie uchwały Miejskiej Rady Sportu w sprawie wyrażenia opinii
do projektu budżetu Miasta Bukowno w czę¶ci dotycz±cej kultury fizycznej.
2.8. Głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2020 rok
wraz z autopoprawk±.
2.9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
 Bukowno na lata 2020 - 2025.

3. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej
 /-/ Edmund Gmitruk

 

 


Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.umbukowno.pl/transmisja-wideo 

 Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2989864


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube