strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-01-21 Wtorek, Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.01.02 - Zarz±dzenie wyborów do Zarz±du Osiedla Centrum Poludnie.

 

UCHWAŁA NR XXII/120/2019
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

  
w sprawie zarz±dzenia wyborów do Zarz±du Osiedla Centrum Południe.

 

 

Na podstawie § 16 Statutu Samorz±du Mieszkańców Osiedla, stanowi±cego zał±cznik do Uchwały Nr XVIII/148/96 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 1996 roku w sprawie Statutu Samorz±du Mieszkańców Osiedli, Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:

 
§ 1. Zarz±dzić przeprowadzenie wyborów do Zarz±du Osiedla Centrum Południe w terminie 1 miesi±ca od podjęcia niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3. Uchwała podlega rozplakatowaniu na terenie Miasta i ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej

(-)Edmund Gmitruk


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Rewolucja Smieciowa w Bukownie
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2892240


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube