strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-05 Środa, Imieniny: Emila, Karoliny, Kary BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.02.07 - Zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu Literacko-Plastyczno-Ekologicznego CHROŃMY ŹRÓDŁA WODY.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu Literacko-Plastyczno-Ekologicznego

 CHROŃMY ŹRÓDŁA WODY.

 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży placówek oświatowych Powiatu Olkuskiego.

 

 

Celem konkursu jest

 • uświadamianie zagrożeń będących skutkiem negatywnych działań człowieka na środowisko,
 • uwrażliwienie na aktualne problemy dotyczące czystości wód i gleb oraz gospodarki ściekowej,
 • rozbudzanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym oraz
 • kształtowanie zachowań proekologicznych.

Tegoroczna edycja konkursu inspirowana jest wierszami:

Jacek Paciorek - Ryby (fragment)
dla I, II, III grupy wiekowej
 

Colleen Houck - Klątwa tygrysa. Wyprawa

dla IV grupy wiekowej.

Teksty dołączone do Regulaminu na www.pwik.olkusz.pl

I grupa wiekowa: oddziały przedszkolne dzieci 3 i 4 letnie

II grupa wiekowa: oddziały przedszkolne dzieci 5 i 6 letnie
III grupa wiekowa: uczniowie klas I-IV
IV grupa wiekowa: uczniowie klas V-VIII

 

Formy prac:

 • Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.). Powinny zawierać hasło promujące czystość wód i gleb oraz gospodarki ściekowej. 
   
 • Prace literackie wykonane w formie wierszowanej (wiersze, fraszki, bajki, itp.).

 

  

 

Regulamin Konkursu:

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolną techniką prac na temat ekologii wody i gleb oraz porządkowania gospodarki ściekowej. Inspiracją powinny W teksty literackie dla odpowiedniej grupy wiekowej dołączone do Regulaminu. 
 

2. Prace plastyczne powinny mieć postać jednostronnego rysunku w formacie A4 dla I, II grupy wiekowej, natomiast w formacie A3 dla III i IV grupy wiekowej.

 

3. Prace literackie nie dłuższe niż 1 strona A 4 Times New Roman 1,5.

 

4. Z każdego przedszkola oraz każdej szkoły można zgłosić maksymalnie po 2 prace z każdej grupy wiekowej.

 

5. Każdą pracę należy oznaczyć wyłącznie godłem (znak, logo, pseudonim) oraz podać wiek autora. Pracę należy włożyć do koperty oznaczonej takim samym godłem. W mniejszej kopercie również oznaczonej godłem autora, należy umieścić kartę konkursową wg wzoru.

 

6. Prace należy dostarczyć do dowolnej z wymienionych placówek, do dnia 9 marca (poniedziałek) 2020 roku:

 • PWiK Sp. z o.o. przy ul. Kluczewskiej 4 w Olkuszu,
 • Sekretariatu ZS nr 4 im. KEN (Budowlanka) w Olkuszu,
 • Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu, w godzinach od 8.00 do 15.00,
 • Biblioteki ZS nr 3 im. A. Kocjana (Ekonomik) w Olkuszu w godzinach od 10.00 do 14.00.

7. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatorów jury. Prace oceniane będą pod względem walorów estetycznych, wykorzystania proponowanych tekstów literackich oraz oryginalności spojrzenia na wodę i ścieki w środowisku naturalnym i ich oddziaływanie na zdrowie. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 

8. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac, z zachowaniem praw autorskich.

 

10. Finał konkursu odbędzie Się 20 marca (piątek) 2020 roku.
Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie na kilka dni przed rozstrzygnięciem konkursu o miejscu i godzinie uroczystości.

 

Koordynatorzy konkursu:

mgr Regina Burdziakowska - Maj

mgr Renata Skubis - Kubańska

mgr Wiesława Syguła

mgr inż. Ewa Banyś

mgr inż. Ewelina Bączek

mgr Katarzyna Kamionka

 

 

 

Linki do pobrania metryczek i wierszy do konkursu:

metryczki
 

wiersze

Plakat w formacie pdf:

plakat

 

 Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3012990


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube