strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-05 Środa, Imieniny: Emila, Karoliny, Kary BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.02.11 - Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Rozwoju: propozycje zmian w Programie Stop Smog i utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Rozwoju: Program Stop Smog i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

 

 

Ponad 100 osób, w tym przedstawiciele gmin oraz urzędów marszałkowskich, wzięło udział w zorganizowanych w dniu 6 lutego 2020 r. przez Ministerstwo Rozwoju spotkaniu poświęconym zmianom w rządowym Programie Stop Smog oraz planowanemu uruchomieniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

W pierwszej części spotkania przedstawiciele MR zaprezentowali planowane zmiany w Programie STOP SMOG, w tym m.in.:

  • zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do Programu (z 2% do 1% min. 30 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie;
  • zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia;
  • wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia – w przypadku realizacji przez gminę w danym porozumieniu więcej niż 2% budynków jednorodzinnych w gminie;
  • skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla dodatkowych działań/zobowiązań gminy/beneficjenta dotyczących;
  • dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach jednorodzinnych będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
  • w uzasadnionych przypadkach (np. nieuregulowany stan prawny, zły stan techniczny budynku) - umożliwienie gminom nabywania urządzeń i instalacji jako własny środek trwały i udostępniania ich beneficjentowi;
  • wyłączenie z kryterium majątkowego, który musi być spełnione przez wnioskodawcę, wartości nieruchomości oraz jego obniżenie z 424 000 zł do kwoty 53 000 zł.

 

 

 

Natomiast w drugiej części zapoznano uczestników z kwestiami związanymi z utworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 

Opracowany ogólnopolski system informatyczny w sposób bezpośredni umożliwi realizację potrzeb obywateli i przedsiębiorców, a w sposób pośredni poprzez zebranie pojedynczych informacji do jednej bazy danych CEEB, pozwoli na podejmowanie kompleksowych, strategicznych decyzji i działań, które pozwolą na poprawę jakości powierza w Polsce, a w konsekwencji przyczynią się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli.

 

Proponowane usługi oraz procesy są nowymi rozwiązaniami w skali kraju. Zakłada się, że system IT będzie WEB’owym systemem informatycznym obsługujący użytkowników korzystających z przeglądarek internetowych lub urządzeń mobilnych.

 

W sumie system będzie obsługiwał ok. 40 tys. przedsiębiorców, ok. 14 tys. przedstawicieli administracji oraz potencjalnie ok. 5 mln właścicieli budynków. W projekcie zaplanowano takie e-usługi, które umożliwią obywatelom i przedsiębiorcom spełnienie ich obowiązków np. wykonanie przeglądu kominiarskiego czy dokonanie inwentaryzacji budynku, a także umożliwią odbiorcom efektywniej zarządzać wydatkami przeznaczanymi na ogrzewanie swoich budynków. Usługi zaprojektowane są w taki sposób, aby tworzyły łatwy i przejrzysty system odpowiadający na potrzeby obywateli i przedsiębiorców, a jednocześnie zbierały kluczowe, rzetelne i weryfikowalne informacje dla administracji.

 

Pozyskane w ten sposób dane w skali mikro stworzą pośrednio unikatową bazę danych w skali makro, które to zgromadzone w jednym systemie, stworzą możliwość dla szeregu decydentów na zaplanowanie i zrealizowanie działań naprawczych mających na celu zadbanie o stan zdrowia obywateli poprzez poprawę jakości powietrza. Po raz pierwszy administracja będzie posiadała tak kompleksowe informacje na temat używanych źródeł ciepła oraz rodzaju stosowanego opału w sektorze bytowo-komunalnym.

 

 

Dane pozyskane w ramach e-usług tj. informacje o cechach budynku, sposobie ogrzewania budynku, rodzaju stosowanego opału będą gromadzone w nowym ogólnopolskim rejestrze państwowym CEEB, którego administratorem będzie Minister Rozwoju. Osobami mogącymi wprowadzać dane do CEEB będą osoby, które uzyskają wpis do wykazu osób uprawnionych. Zebrane informacje będą prezentowane w sposób umożliwiający geolokalizację każdego budynku w odniesieniu do danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze sieciowej ciepła i gazu. System będzie dostosowany do wymiany danych z innych, zintegrowanych systemów przy jednoczesnym posiadaniu modułów analitycznych pozwalających na przeprowadzenie analiz środowiskowych, zdrowotnych oraz finansowych w oparciu o informacje zebrane za pomocą e-usług.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych prezentacjach – przedstawionych podczas spotkania.

Rządowy program STOP SMOG - propozycje zmian ustawowych 2020
 

Powstanie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 

 

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają konsultacje publiczne, uzgodnienia międzyresortowe oraz opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (UA2), który stanowi podstawę prawną powyższych zmian.

 

Szczegółowe informacje w zakresie projektowanej ustawy, wraz z pełną dokumentacją, dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Uwagi i opinie do projektowanych zmian należy przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretariatdgn@mr.gov.pl – do dnia 19 lutego br.

 

Informacja prasowa

Ministerstwa Rozwoju


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3012972


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube