strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-09-21 Pon., Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.03.24 - Szczególne formy udzielania pomocy dla Mieszkańców Bukowna w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Bukowno
z dnia 24 marca 2020 r.

 

w sprawie: określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Bukowno zapewniającej ochronę w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

 

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) w związku z art. 21b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 r., poz.1398 ze zm.) podaję do wiadomości publicznej wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Bukowno w związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2:

 1. Dla osób objętych kwarantanną domową udziela się:
  1. pomocy psychologicznej - w celu przywrócenia równowagi psychicznej poprzez kontakt telefoniczny:
   • w sytuacjach załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją po poddaniu kwarantannie,
   • w sytuacji straty członka rodziny lub osoby bliskiej w rezultacie zachorowania na COVID-19.
  2. gorącego posiłku lub produktów żywnościowych w sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie posiłku lub produktów żywnościowych;
  3. pomocy w dostarczeniu z apteki niezbędnych leków i środków higienicznych;
  4. świadczenia niezbędnych informacji telefonicznych dotyczących udzielanych form pomocy;
  5. pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla osób zakwalifikowanych w czasie zagrożenia epidemicznego.
    
 2. Dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, które nie są w stanie zaspokoić potrzeb we własnym zakresie wykorzystując posiadane zasoby i możliwości (przede wszystkim rodziny, przyjaciół, sąsiadów, znajomych z pracy, innych osób i podmiotów) udziela się:
  1. pomocy w dostarczeniu podstawowych artykułów żywnościowych i środków higienicznych;
  2. pomocy w zakupie gorącego posiłku;
  3. pomocy w uzyskaniu recept i ich realizacji;
  4. świadczenia niezbędnych informacji telefonicznych dotyczących udzielanych form pomocy;
  5. w sytuacjach wyjątkowych - gorącego posiłku lub produktów żywnościowych.
    
 3. Otrzymanie pomocy, o której mowa w pkt.2 następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna.
   
 4. Wnioski o udzielenie pomocy można składać telefonicznie pod numer telefonu 32 642-12-30, 32 642 11-41 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku do godz.18 lub na adres e-mail: mops_bukowno@poczta.onet.pl.
   
 5. Realizacja wniosków nastąpi do końca kolejnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku, a w sytuacji dużej liczby wniosków w ciągu 2 dni roboczych.
   
 6. Realizacja pomocy, o której mowa w pkt.2 ppkt. 1-3 finansowana jest ze środków osoby wnioskującej o udzielenie pomocy.

 

Burmistrz Miasta Bukowno
/-/ Mirosław Gajdziszewski

 

 

Zarządzenie Nr 640/2020 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Miasta Bukowno zapewniającej ochronę w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3057994


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube