strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
DNI BUKOWNA 2022
2022-05-28 Sobota, Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.04.29 - Ulgi dla lokalnych przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19.

 

 Ulgi dla przedsiębiorców

 w związku z pandemią COVID-19.

 

 

31 marca br. Sejm RP uchwalił tzw. Ustawę Antykryzysową, którem celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19. Wprowadziła one nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców, w szczególności umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego udzielanie pomocy publicznej m.in. w formie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych w szerszym niż dotychczas zakresie.

 

Jednocześnie 19 marca br. Komisja Europejska przyjęła Komunikat dot. Tymczasowych Ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, w którym określiła warunki zgodności z europejskim rynkiem wewnętrznym "pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego". Przedsiębiorca, aby móc uzyskać taką pomoc publiczną musi spełniać określone warunki:

 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji,
 2. pomoc nie będzie udzielana później niż do 31 grudnia 2020 r.
 3. wartość uzyskanej pomocy nie może przekroczyć łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z "Tymczasowymi ramami" kwoty 800.000 EUR na przedsiębiorstwo.

 

 

Zgodnie więc z wcześniejszymi zapowiedziami i rozumiejąc trudną sytuację ekonomiczną lokalnych firm, które niejednokrotnie nie z własnej winy utraciły z dnia na dzień możliwość zarobkowania, Burmistrz Miasta przygotował projekt uchwały, dzięki któremu nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy korzystają z lokali użytkowych należących do Gminy będą mieć możliwość uzyskania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (czynszów). Na XXVI sesji Rady Miejskiej w Bukownie, która odbyła się w dniu 28 kwietnia br. radni zaakceptowali zaproponowane przez Burmistrza propozycji ulg.

  

Uzyskanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnej może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Ponieważ ulga taka stanowi pomoc publiczną, do wniosku należy dołączyć również niezbędną informację o spełnianiu przez przedsiębiorcę powyższych trzech warunków uzyskania "pomocy mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego".

 

 • Należność z tytułu czynszu może zostać umorzona w całości lub w części w przypadku tych przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w związku z ustanawianymi przez Ministra Zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów ograniczeniami, nakazami i zakazami spowodowanymi wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19. Takie zakazy dotknęły m.in. zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
 • Z kolei dla właścicieli firm notujących niekorzystne spadki obrotów w związku z pandemią COVID-19 przewidziano możliwość odroczenia należności czynszowych lub rozłożenia ich na raty, nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. W takim przypadku przedsiębiorca składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające utratę płynności finansowej, rozumianej jako spadek sprzedaży towarów lub usług:
  • nie mniej niż o 15  proc. obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
  • lub nie mniej niż o 25 proc. obliczony jako stosunek łącznych obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca.

 

 

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami będzie można składać:

 1. drogą pocztową;
 2. drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP lub na adres sekretariat@umbukowno.pl;
 3. poprzez pozostawienie wniosku w skrzynce na korespondencję umieszczoną przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Bukownie, a w przypadku zniesienia stanu epidemii COVID-19 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Wnioskodawca może zostać także zobowiązany przez Burmistrza do przedłożenia dokumentów potwierdzających dane zawarte w złożonym oświadczeniu o utracie płynności finansowej.

 

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i obowiązywać będzie w okresie stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po jej odwołaniu.

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania przedsiębiorcom ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Gminie Bukowno lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 

 


Drukuj

DNI BUKOWNA 2022

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2022

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatnoœci
Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3451497


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube