strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-06-07 Niedziela, Imieniny: Ariadny, Jarosława, Roberta BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.05.19 - Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich inwestycji liniowych dla potrzeb projektowanych przedsięwzięcia".

Kraków, dn. 19.05.2020 r.

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn zm.), zawiadamiam, że przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego toczy się, wszczęte na wniosek PERN S.A. (ul. Wyszogrodzka 133, 09 – 410 Płock) działającego poprzez pełnomocnika w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich inwestycji liniowych dla potrzeb projektowanych przedsięwzięcia: "Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia" na terenie województwa małopolskiego".

 

Roboty geologiczne projektowane są na obszarze działek zlokalizowanych na terenie m. Bukowno:

 

  • obręb Stare Bukowno: nr działek ewidencyjnych 2601/1, 2600, 2603, 2591, 2593, 1257, 1259, 1261, 1263, 1332/3, 1271, 1276, 2037/3, 2364/2, 2330/4, 2268/4, 2262/2, 2258/2, 2394, 1526/6, 1526/5, 1526/4, 1564/8,
     
  • obręb Bór Biskupi: nr działek ewidencyjnych 4166, 4248, 4254, 4256, 47, 4258, 4236, 4235, 282/2, 3055, 3063, 2895, 3332, 3379, 3384, 3389,
     
  • obręb Podlesie: nr działek ewidencyjnych 43/4, 44/12, 49, 48, 51/2, 53/2.

Na podstawie art. 85b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.) wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuję strony o prawie zapoznania się z dowodami i materiałami zgromadzonymi w toku postępowania oraz wniesienia swoich uwag do zebranych dowodów i materiałów, a także zgłoszenia umotywowanych żądań.

 

Dowody i materiały dotyczące przedmiotowej sprawy, znajdują się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska - Agenda w Tarnowie /al. Solidarności 5-9, pok. 108, tel. 12 61-60-213/. Z uwagi na panującą pandemię i ograniczenia z tym związane, informacje na temat zgromadzonych dokumentów w sprawie oraz ustalenie sposobu ich udostępnienia stronom postepowania, dostępne są pod nr telefonu: 12 61 60 213.

 

Z up. Marszałka Województwa Małopolskiego
Marzena Gancarz, Geolog Wojewódzki
/podpisano elektronicznie/

 

Treść obwieszczenia

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 2972285


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube