strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-08-05 ¦roda, Imieniny: Emila, Karoliny, Kary BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.06.24 - Radni jednogło¶nie udzielili Burmistrzowi absolutorium za 2019 rok.

23 czerwca br. podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Bukownie rozpatrywano wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bukowno za 2019 rok.

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zaopinowała pozytywnie przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2019 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

 

Realizacja podstawowych wielko¶ci budżetu miasta Bukowno za 2019 rok kształtowała się następuj±co:

 • dochody wykonane: 54.327.320,20 zł,
  co stanowi 99 % planu dochodów;
   
 • wydatki wykonane: 58.321.813,26 zł,
  co stanowi 94 % planu wydatków;
   
 • deficyt budżetu miasta: 3.994.493,06 zł;
   
 • przychody budżetu: 8.553.901,40 zł,
  co stanowi 97 % planu przychodów, w tym:
   
  • pożyczka zaci±gnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego
   w wysoko¶ci 658.970 zł,
    
  • kredyt zaci±gnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysoko¶ci 4.900.000 zł,
    
  • wolne ¶rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 2.994.931,40 zł;
    
 • rozchody budżetu: 2.280.090,96 zł,
  co stanowi 100% planu rozchodów.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2019 rok.

 

Po dokonaniu analizy złożonych przez Burmistrza sprawozdań Radni jednogło¶nie zatwierdzili sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonaniu budżetu miasta za 2019 roku oraz również jednogło¶nie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Bukowno za 2019 rok.

 

Po ogłoszeniu wyniku głosowania Burmistrz podziękował Radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych miasta oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostek podległych podkre¶laj±c, że bez solidnej pracy tych wszystkich osób nie udałoby się zrealizować budżetu miasta na tak wysokim poziomie.

 

Procedurę udzielenia burmistrzowi absolutorium poprzedziło rozpatrzenie złożonego przez burmistrza Raportu o stanie Gminy Bukowno za 2019 rok wraz z debat±, któr± zakończyło podjęcie przez Radę Miejsk± uchwały o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Bukowno wotum zaufania.

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

WYBORY PREZYDENCKIE 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3012974


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube