strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-09-30 ¦roda, Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.07.14 - Obwieszczenie Panstwowej Komisji Wyborczej o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 13 lipca 2020 r.

 

o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na podstawie art. 319 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomo¶ci wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 28 czerwca 2020 r. oraz 12 lipca 2020 r.

 

Rozdział 1.
Wyniki ponownego głosowania i wynik wyborów

 

1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następuj±ce wyniki ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) głosowanie przeprowadzono w 27.229 obwodach głosowania;

 

2) liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 30.268.460;

 

3) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 20.047.543, w tym:

a) liczba wyborców głosuj±cych przez pełnomocnika wyniosła 21.210,

 

b) liczba wyborców głosuj±cych na podstawie za¶wiadczenia o prawie do głosowania wyniosła 584.751;

4) liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 704.111;

 

5) liczba otrzymanych kopert zwrotnych wyniosła 614.631, w tym:

a) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było o¶wiadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyniosła 18.990,

 

b) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których o¶wiadczenie nie było prawidłowo wypełnione lub podpisane przez wyborcę wyniosła 629,

 

c) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania wyniosła 1.364,

 

d) liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania wyniosła 523,

 

e) liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny wyniosła 593.269;

6) liczba kart do głosowania wyjętych z urny wyniosła 20.638.904, - w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania wyniosła 593.022;

 

7) liczba kart nieważnych wyniosła 2.269;

 

8) liczba kart ważnych wyniosła 20.636.635;

 

9) frekwencja wyniosła 68,18%;

 

10) liczba głosów nieważnych wyniosła 177.724, tj. 0,86%:

  • w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska obu kandydatów 102.453,
     
  • w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata 75.271;

11) liczba głosów ważnych oddanych ł±cznie na obu kandydatów wyniosła 20.458.911 tj. 99,14%.

 

2. Poszczególni kandydaci otrzymali następuj±ce liczby głosów ważnych:

1) Andrzej Sebastian DUDA 10.440.648 głosów, tj. 51,03% liczby głosów ważnych;
 

2) Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI 10.018.263 głosy, tj. 48,97% liczby głosów ważnych.

 

3. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r., spo¶ród dwóch kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i – stosownie do art. 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 292 § 4 Kodeksu wyborczego – na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Andrzej Sebastian DUDA.

 

 

Rozdział 2
Zbiorcze wyniki głosowania

1. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zał±cznik nr 1 do obwieszczenia.
 

2. Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zał±cznik nr 2 do obwieszczenia.

 

Przewodnicz±cy
Państwowej Komisji Wyborczej
Sylwester Marciniak
 

Zastępcy Przewodnicz±cego
Państwowej Komisji Wyborczej:
Zbigniew Cie¶lak
Wojciech Sych

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

 

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 lipca 2020 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zestawienie zbiorczych wyników ponownego głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3066218


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube