strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-09-29 Wtorek, Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.07.14 - Zmiana na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta Bukowno.

 

 Zmiana na stanowisku Zastępcy

 Burmistrza Miasta Bukowno. 

 

 

25 czerwca br. Pan Józef Paluch złożył na ręce Burmistrza Mirosława Gajdziszewskiego rezygnację ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Bukowno. Burmistrz Mirosław Gajdziszewski przychylił się do Jego pro¶by i wydał w tej sprawie stosowne zarz±dzenie.

 

Pan Józef Paluch był długoletnim pracownikiem ZGH "Bolesław" S.A. zanim w 1994 roku aktywnie zaangażował się w działalno¶ć społeczn± i samorz±dow±. W tym okresie był radnym Rady Miejskiej w Bukownie od 1994 roku do roku 2006, pełni±c liczne funkcje Przewodnicz±cego Komisji Rady, Członka Zarz±du Miasta, a w latach 1996-1998 także Zastępcy Burmistrza Miasta. Od 2006 roku pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta.

 

Był również członkiem, a następnie Przewodnicz±cym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Buczyna". Jest społecznikiem i samorz±dowcem, który w znacznym stopniu przyczynił się do dynamicznego rozwoju Miasta, poprawy standardów życia jego Mieszkańców oraz podejmowania działań służ±cych zwiększeniu oferty na lokalnym rynku pracy.

 

Dzięki swojemu zaangażowaniu, wiedzy, kompetencji i wrażliwo¶ci na potrzeby społeczno¶ci lokalnej zyskał ogólny szacunek i uznanie mieszkańców Bukowna.

 

- W imieniu swoim, a także Wszystkich Mieszkańców Bukowna chciałbym serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Józefowi Paluchowi za wiele, wiele wspólnych lat po¶więconych naszemu Miastu, jego rozwojowi, jego Mieszkańcom, naszemu dobru wspólnemu. Zawsze z ogromnym oddaniem i zaangażowaniem oddawał się swojej pasji, jak± wci±ż pozostaje dla Niego służba dla naszych Mieszkańców. Dzięki temu zyskał też w¶ród nich powszechne uznanie, co doceniła również Rada Miejska przyznaj±c Mu w 2017 roku tytuł "Zasłużonego dla Miasta Bukowno". Jednak zawsze po ciężkiej pracy przychodzi w końcu czas na odpoczynek, dlatego z całego serca życzę memu Przyjacielowi wielu lat w zdrowiu i spokoju oraz odnajdywania kolejnych życiowych pasji i wyzwań, których z pewno¶ci± Mu nie zabraknie - podkre¶la Burmistrz Miasta, Mirosław Gajdziszewski.

 

Na wakuj±ce stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta w dniu dzisiejszym powołany został Pan Marcin Cockiewicz, pełni±cy dotychczas funkcję Sekretarza Miasta Bukowno.

 

Marcin Cockiewicz z Urzędem Miejskim w Bukownie zwi±zany jest od 1997 roku, a od 2006 roku pełnił funkcję Sekretarza Miasta Bukowno.

 

Aktywnie angażował się również w działalno¶ć społeczn±, m.in. w Radzie Powiatu w Olkuszu (2010-2014) oraz w Sejmiku Województwa Małopolskiego (2015-2018).

 

- Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi Gajdziszewskiemu za okazane zaufanie. Dziękuję też za ciepłe słowa i wsparcie od współpracowników oraz Mieszkańców naszego Miasta. Wierzę, że wspólnie podołamy temu wyzwaniu - dodaje Marcin Cockiewicz.

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3064873


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube