wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.10.12 - Sprawy można załatwić też zdalnie (informacja prasowa).

INFORMACJA PRASOWA

 

 Sprawy można załatwić też zdalnie.

 

 

Z powodu objęcia całego kraju tzw. żółt± stref±, a niektórych powiatów stref± czerwon± (m.in. my¶lenicki, limanowski, nowotarski i tatrzański), zachęcamy naszych klientów do kontaktu z ZUS za po¶rednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

 

Profil na PUE pozwala załatwić wiele spraw. Poza aktywowaniem bonu turystycznego, można również składać wnioski i generować dokumenty z danymi ze swojego konta, m.in. za¶wiadczenie o niezaleganiu. A wszystko to bez konieczno¶ci wizyty w placówce.

 

PUE ZUS to kompleksowy e-urz±d, który udostępnia przez internet dane zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Pozwala składać wnioski i otrzymywać odpowiedzi drog± elektroniczn± (np. za¶wiadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek) bez wizyty w urzędzie. W dobie pandemii jest to niezwykle ważne. Płatnicy składek mog± zgłosić nowego pracownika i obsługiwać rozliczenia, ale też utworzyć za¶wiadczenie o niezaleganiu i przekazać do instytucji, która tego potrzebuje.

 

Ubezpieczeni natomiast mog± obliczyć prognozowan± wysoko¶ć emerytury. Mog± również sami tworzyć elektroniczne dokumenty z wybranymi danymi, które s± potrzebne w banku czy urzędzie. W taki sposób można przygotować informację o aktualnych zgłoszeniach do ubezpieczeń, wysoko¶ci podstawy wymiaru składek, przerwach w pracy lub członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokument jest potwierdzony elektroniczn± pieczęci± ZUS. Instytucja, w której przedsiębiorca złoży takie samodzielnie przygotowane potwierdzenie, może je zweryfikować on-line w udostępnionej przez ZUS wyszukiwarce.

 

Emeryci i renci¶ci mog± złożyć wniosek o zmianę danych i maj± dostęp do swoich PIT-ów. ¦wiadczeniobiorcy mog± również sprawdzić szczegółowe informacje o ¶wiadczeniach i zwolnieniach lekarskich. Przez PUE ZUS można także zarezerwować wizytę w placówce na konkretny dzień i godzinę, unikaj±c w ten sposób oczekiwania w kolejce.

 

Założenie profilu na PUE trwa kilka minut. Wystarczy wej¶ć na stronę zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Ze względów bezpieczeństwa trzeba potwierdzić swoj± tożsamo¶ć. I to też można zrobić zdalnie, bez konieczno¶ci wizyty w ZUS. Między innymi potwierdzaj±c swoje dane przez profil zaufany albo bankowo¶ć internetow±. Na stronie zus.pl znajduje się lista banków, które daj± tak± możliwo¶ć.

 

Anna Szaniawska
regionalny rzecznik ZUS
w województwie małopolskimDrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092477


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube