wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2020.10.15 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na "Kompleksową dostawę energii elektrycznej na rok 2021 (...) do obiektów należących do Gminy Bukowno".

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na "Kompleksową dostawę energii elektrycznej na rok 2021, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy Bukowno - Urzędu Miejskiego w Bukownie". Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 597686-N-2020; data zamieszczenia: 2020-10-15 r.

 


Ogłoszenie

w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Gmina Bukowno - Urząd Miejski: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rok 2021, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów należących do Gminy Bukowno – Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 597686-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

 


  

Pliki do pobrania:

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092432


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube