strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-07-24 Sobota, Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.03.31 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.


ZARZˇDZENIE NR 1063/2021
Burmistrza Miasta Bukowno
z dnia 31.03.2021 r.

 

 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz±dzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póĽn. zm./, w zwi±zku z art.267 ust.1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Miasta zarz±dza, co następuje:

 

§ 1

Przyj±ć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2020 rok.

 

§ 2

Przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bukowno za 2020 rok wraz z zał±cznikami.

 

§ 3

Przedłożyć Radzie Miejskiej:

  1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego O¶rodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok, w szczegółowo¶ci odpowiadaj±cej planom przyjętym przez Dyrektorów jednostek,
  2. informację o stanie mienia komunalnego Miasta Bukowno według stanu na 31.12.2020 rok.

 

§ 4

Wykonanie zarz±dzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Bukowno.

 

§ 5

Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta Bukowno

/-/ Mirosław Gajdziszewski

 

 

Zarz±dzenie Nr 1063/2021 Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 31.03.2021 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

 
Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Płatności
Podatki Lokalne 2021

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3274084


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube