strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-06-24 Czwartek, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.05.26 - Uchylenie zakazu organizowania na terenie województwa małopolskiego targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 25 maja 2021 r.

 

uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków.

 

 

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Traci moc rozporządzenie (nr poz. rej. 13/21) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2420).
 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości województwa małopolskiego.

 

§ 3. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Wojewoda Małopolski
/-/ Łukasz Kmita

 


Uzasadnienie


WR-II.913.26.2021


Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków, zostało wydane w związku z wyznaczeniem terenie powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego 12 ognisk choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz zagrożeniem wystąpienia ww. choroby zakaźnej w pozostałych powiatach województwa małopolskiego i koniecznością zminimalizowania ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby.

 

W związku z faktem, że wszystkie ogniska choroby zostały wygaszone, od wyznaczenia obszaru objętego ograniczeniami wokół ostatniego ogniska upłynął okres 30 dni, a na obszarze województwa małopolskiego nie stwierdzono nowych przypadków choroby zarówno u utrzymywanych ptaków jak i u ptaków dzikich, nie ma potrzeby utrzymywania zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków na terenie województwa małopolskiego.

 

Dlatego też istnieją podstawy do uchylenia ww. rozporządzenia  Wojewody Małopolskiego.
 

Rozporządzenie wydaje się na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 24 maja 2021 r.

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3253681


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube