strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-06-24 Czwartek, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.05.31 - Informacje dotyczące samorządowej gospodarki finansowej Miasta Bukowno.

 

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO

 

 

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:

 

1. Wykonanie budżetu Miasta Bukowno za 2020 r.

a) dochody wykonane: 58 043 519,33 zł, co stanowi 98,24% planu dochodów;

 

b) wydatki wykonane: 56 563 198,15 zł, co stanowi 94,13% planu wydatków;
 

c) nadwyżka budżetu miasta: 1 480 321,18 zł;
 

d) przychody budżetu: 4 379 317,38 zł, co stanowi 101,26% planu przychodów, w tym:

  • kredyt zaciągnięty w PKO BP S.A. w wysokości 1 500 000,00 zł,
  • kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski S.A. w wysokości 600 000,00 zł,
  • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 2 014 776,08 zł,
  • wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 264 541,30 zł;

e) rozchody budżetu: 3 289 060,96 zł, co stanowi 99,03% planu rozchodów.

2. Środki pochodzące z Unii Europejskiej wykorzystane przez Miasto Bukowno w 2020 r. stanowią kwotę 2 016 189,48 zł.

 

3. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 r. - nie wystąpiły.

 

4. Dotacje:

a) otrzymane w 2020 r. z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 123 543,60 zł;

 

b) udzielone w 2020 r. innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 98 542,94 zł.

 

5. Miasto Bukowno nie udzielało w 2020r. poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

 

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2020 r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł;

a) Ciborowski Zbigniew - umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w wysokości 5 206,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 48,00 zł, ze względu na trudną sytuację ekonomiczną związaną z pandemią COVID-19

 

b) Banasik Beata - umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w wysokości 751,00 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 10,00 zł, ze względu na trudną sytuację ekonomiczną związaną z pandemią COVID-19

 

c) Centrum Medyczne "Skałka" Sp. z o.o. – zastosowano ulgę w podatku od nieruchomości w wysokości 17 908,00 zł na podstawie Uchwały Nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis.

 

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2020 r. udzielono pomocy publicznej:

a) Ciborowski Zbigniew – udzielono pomocy publicznej, stanowiącej pomoc de minimis w kwocie 5 254,00 zł.
 

b) Banasik Beata - udzielono pomocy publicznej, stanowiącej pomoc de minimis w kwocie 761,00 zł.

 

c) Centrum Medyczne "Skałka" Sp. z o.o – udzielono pomocy publicznej, stanowiącej pomoc de minimis w kwocie 17 908,00 zł.

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany ródeł Ciepła

Płatnoœci
Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3253670


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube