strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
SZCZEPIMY SIE
2021-06-24 Czwartek, Imieniny: Danuty, Jana, Janiny BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2021.06.03 - Unijny Certyfikat COVID ma ułatwić swobodne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii.

 

Co to jest Unijny Certyfikat Covid?

 

 

System Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzaj±cych status osoby przekraczaj±cej granice. Jednocze¶nie, certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.

 

Unijny Certyfikat Covid jest elektronicznym dowodem na to, że dana osoba:

 • przebyła chorobę COVID-19,
 • posiada negatywny wynik testu COVID-19,
 • została zaszczepiona przeciwko COVID-19.

 

Najważniejsze cechy certyfkatu:

 • format cyfrowy lub papierowy,
 • kod QR,
 • nieodpłatne,
 • w języku narodowym i w języku angielskim,
 • bezpieczne i zabezpieczone,
 • ważne we wszystkich krajach UE.

 

W jaki sposób będzie można uzyskać Unijny Certyfikat Covid?

 

Bezpo¶rednio przez obywatela:

 • Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – pacjent.gov.pl,
 • Aplikacja mojeIKP (po 25 czerwca),
 • Aplikacja mObywatel (po 25 czerwca).

W podmiotach leczniczych:

 • Aplikacja gabinetowa – gabinet.gov.pl,

 • W punktach szczepień,

 • Od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

 

W jaki sposób będzie działać Unijny Certyfikat Covid?

 

Po spełnieniu okre¶lonych warunków dla danego rodzaju certyfikatu zostanie on automatycznie wygenerowany i udostępniony w IKP, moimIKP (po 25 czerwca) i w aplikacji mObywatel (po 25 czerwca). Każdy będzie miał możliwo¶ć pobrania i wydrukowania swojego certyfikatu z poziomu IKP lub uzyskania wydruku u swojego lekarza/pielęgniarki (posiadaj±cych dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl), a osoby zaszczepione uzyskania wydruku w punkcie szczepień.

 

 

Prezentacja certyfikatu będzie możliwa w wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty będ± równorzędne i będ± zawierały ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.

 

Wygenerowane certyfikaty będ± w Polsce weryfikowane za pomoc± dedykowanej mobilnej aplikacji weryfikuj±cej – Unijny Certyfikat Covid. Aplikacja będzie dostępna po 10 czerwca na platformach iOS oraz Android, umożliwi odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie. Certyfikaty będ± również weryfikowane przez dedykowane rozwi±zanie Straży Granicznej.

 

Dzięki temu osoba weryfikuj±ca będzie mogła stwierdzić, jaki status ma posiadacz certyfikatu, który został zaszczepiony przeciw COVID-19, posiada negatywny wynik testu lub przebył chorobę COVID-19 – i na tej podstawie będzie mógł przekraczać wewnętrzne granice Unii.

 

Dodatkowo aplikacja będzie weryfikowała, czy kod QR został wydany przez zaufan± instytucję. Aplikacja będzie mogła pobierać klucze publiczne do weryfikacji certyfikatów dzięki integracji systemu e-zdrowia (P1) z bramk± europejsk± (EU Digital Covid Certificate Gateway) utrzymywan± przez Komisję Europejsk±, która będzie przechowywała klucze publiczne dla certyfikatów wystawionych przez państwa członkowskie.

 

Komisja Europejska przewiduje, że rozporz±dzenie w zakresie Unijnego Certyfikatu Covid zacznie obowi±zywać 01.07.2021 r. Faktycznie do 1 lipca nie wszystkie kraje UE mog± być do tego systemu podpięte. Możliwy jest także sze¶ciotygodniowy okres przej¶ciowy dla krajów, które wymagaj± więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwi±zań.

 

Komisja Europejska potwierdziła, że centralna infrastruktura informatyczna będzie technicznie gotowa już 1 czerwca. Od tej daty rozpocznie się okres przył±czania krajowych serwerów poszczególnych państw członkowskich, który zakończy się uruchomieniem systemu w UE 1 lipca 2021 r.

 

Certyfikat będzie łatwy do odczytania poprzez kod QR. Będzie dostępny w specjalnej aplikacji albo na życzenie w formie papierowej. Nie będzie to jednak warunek przemieszczania się w Unii Europejskiej, ale ułatwienie w przemieszczaniu dla jej mieszkańców, w tym dla Polaków oraz cudzoziemców przebywaj±cych w Polsce z prawem do podróżowania do innych państw członkowskich.

 

Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich wypracowała już krajowy certyfikat szczepienia oparty na kodzie QR służ±cym prezentacji i weryfikacji w±skiego zakresu zanonimizowanych danych. Dostęp do certyfikatu ma każda zaszczepiona w Polsce osoba w ramach Internetowego Konta Pacjenta. System Unijny Certyfikat Covid zast±pi dotychczasowe rozwi±zanie krajowe w zakresie za¶wiadczeń o szczepieniu w ramach IKP, rozszerzaj±c jego funkcjonalno¶ci.

 

Więcej informacji na temat Unijnego Certyfikatu COVID można znaleĽć tutaj.

 

 


Drukuj


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Narodowy Spis Powszechny 2021

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Źródeł Ciepła

Płatności
Podatki Lokalne 2021

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3253649


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube