strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Strategia rozwoju Gminy Bukowno na lata 2023-2033
2022-08-08 Pon., Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2022.06.22 - Dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych szamb.

Gminne dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

 

 

Gmina Bukowno wprowadza kolejny program dopłat z budżetu miasta do proekologicznych inwestycji naszych mieszkańców. Po dopłatach do usuwania azbestu oraz do zakupu i montażu ekologicznych źródeł ciepła, tym razem przyszedł czas na ochronę lokalnych wód podziemnych i dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

 

 

Przyjęta przez Radę Miejską uchwała doprecyzowuje, że chodzi o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego o wydajności do 7,50 m3 na dobę (w której procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, która spełnia wymagania normy PN-EN: 12566-3+A2:2013-10 potwierdzone przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych opartej na badaniach wykonanych przez notyfikowane laboratorium oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży – oznaczenie znakiem CE / zbiornika) albo szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe pojemności do 10 m3.

 

Dotacje te dotyczyć będą wyłącznie istniejących budynków mieszkalnych i wiązać się będą z likwidacją lub zaprzestaniem użytkowania dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez zlikwidowanie jego podłączenia do obiektu budowlanego.

 

Kolejny gminny program dopłat z budżetu miasta do proekologicznych inwestycji naszych mieszkańców jest najlepszym dowodem naszej wspólnej troski o środowisko naturalne. Po dopłatach do usuwania azbestu oraz do zakupu i montażu ekologicznych źródeł ciepła, tym razem przyszedł czas na ochronę lokalnych wód podziemnych. Nasz program kierowany jest do mieszkańców tych terenów Bukowna, które nie są objęte zbiorczą siecią kanalizacji. Dzięki dopłacie z budżetu miasta np. do zakupu i montażu biologicznej oczyszczalni przydomowej będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości sięgającej nawet 12.000 zł. Mamy nadzieję, że tak atrakcyjne warunki finansowe zaproponowane naszym mieszkańcom spowodują znaczące zainteresowanie proekologicznymi inwestycjami dotyczącymi lokalnej gospodarki ściekowej – mówi wiceburmistrz Bukowna Marcin Cockiewicz.

 

 

W jakiej wysokości można otrzymać dotację?

  • w przypadku budowy przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków wysokość dotacji może wynosić 80% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 12.000 złotych brutto;
     
  • w przypadku budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szczelne szambo) wysokość dotacji może wynosić 70% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 2.500 złotych brutto.

O dofinansowanie mogą się starać właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści i współużytkownicy wieczyści nieruchomości (za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych) zamieszkanej nieruchomości położonej na terenie Bukowna poza tzw. obszarem aglomeracji, czyli tam, gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Możliwe jest złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy jednej oczyszczalni albo jednego zbiornika bezodpływowego, które będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość.

 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad uzyskania dotacji, wzorów wymaganych dokumentów udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, tel. 32 626-18-45, email: ochronasrodowiska@umbukowno.pl.

 

Odpowiednie formularze dostępne są też w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bukowno: 

 

Wzory formularzy do pobrania:

 

Podstawa prawna:

 


Drukuj

Basen MOSiR zaprasza...

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Badania ankietowe

Podatki Lokalne 2022

DOTACJE DO UCZYSZCZANIA PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Płatnoœci
Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3497907

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube