strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Zakochaj Sie w Bukownie! (foto. Piotr Buk)
2023-12-06 Środa, Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on X
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2022.10.24 - ZMIANY! Dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych szamb.

Gminne dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

 

18 października br. weszła w życie Uchwała Nr LXV/379/2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia, która m.in. dokonała zmian w formularzach wniosków o dofinansowanie.

 

Przypominamy, że Gmina Bukowno w maju br. wprowadziła kolejny program dopłat z budżetu miasta do proekologicznych inwestycji mieszkańców. Po dopłatach do usuwania azbestu oraz do zakupu i montażu ekologicznych źródeł ciepła, tym razem przyszedł czas na ochronę lokalnych wód podziemnych i dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

 

 

Przyjęta przez Radę Miejską uchwała doprecyzowuje, że chodzi o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego o wydajności do 7,50 m3 na dobę (w której procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, która spełnia wymagania normy PN-EN: 12566-3+A2:2013-10 potwierdzone przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych opartej na badaniach wykonanych przez notyfikowane laboratorium oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży – oznaczenie znakiem CE / zbiornika) albo szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe pojemności do 10 m3.

 

Dotacje te dotyczyć będą wyłącznie istniejących budynków mieszkalnych i wiązać się będą z likwidacją lub zaprzestaniem użytkowania dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez zlikwidowanie jego podłączenia do obiektu budowlanego.

 

 

W jakiej wysokości można otrzymać dotację?

  • w przypadku budowy przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków wysokość dotacji może wynosić 80% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 12.000 złotych brutto;
     
  • w przypadku budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szczelne szambo) wysokość dotacji może wynosić 70% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 2.500 złotych brutto.

 

O dofinansowanie mogą się starać właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści i współużytkownicy wieczyści nieruchomości (za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych) zamieszkanej nieruchomości położonej na terenie Bukowna, znajdującej się na obszarze nieobjętym zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej.

 

Możliwe jest złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy jednej oczyszczalni albo jednego zbiornika bezodpływowego, które będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość.

 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad uzyskania dotacji, wzorów wymaganych dokumentów udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, tel. 32 626-18-45, email: ochronasrodowiska@umbukowno.pl.

 

Odpowiednie formularze dostępne są też w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bukowno: 

 

Wzory formularzy do pobrania:

 

Podstawa prawna:

 

 

 

Drukuj

Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Wybory Samorzadowe 2024

Podatki Lokalne 2023

EKODORADCA - Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Kryta plywalnia zaprasza...

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program Priorytetowy Moj Prad 5.0
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Wymien zrodlo ciepla i zyskaj dofinansowanie od PGNiG Obrot Detaliczny!

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie

Basen MOSiR zaprasza...


 
Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

REJESTR DZIALALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH OD WŁASCIEILI NIERUCHOMOSCI Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WYKAZ PODMIOTOW POSIADAJACYCH ZEZWOLENIE BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO SWIADCZACYCH USLUGI OPROZNIANIA ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH ORAZ OSADNIKOW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI
DNI BUKOWNA 2023

WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

Biuletyn Informacji Publicznej


Odwiedzin: 3715685

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube