strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
Zima w Bukownie (foto. Tomasz Mol)
2023-02-09 Czwartek, Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2022.10.24 - ZMIANY! Dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych szamb.

Gminne dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

 

18 października br. weszła w życie Uchwała Nr LXV/379/2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie Gminy Bukowno oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia, która m.in. dokonała zmian w formularzach wniosków o dofinansowanie.

 

Przypominamy, że Gmina Bukowno w maju br. wprowadziła kolejny program dopłat z budżetu miasta do proekologicznych inwestycji mieszkańców. Po dopłatach do usuwania azbestu oraz do zakupu i montażu ekologicznych źródeł ciepła, tym razem przyszedł czas na ochronę lokalnych wód podziemnych i dotacje do budowy przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków albo szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

 

 

Przyjęta przez Radę Miejską uchwała doprecyzowuje, że chodzi o przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków bytowych pochodzących z gospodarstwa domowego o wydajności do 7,50 m3 na dobę (w której procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym lub przy udziale osadu czynnego, która spełnia wymagania normy PN-EN: 12566-3+A2:2013-10 potwierdzone przez producenta w deklaracji właściwości użytkowych opartej na badaniach wykonanych przez notyfikowane laboratorium oraz posiada dopuszczenie do sprzedaży – oznaczenie znakiem CE / zbiornika) albo szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe pojemności do 10 m3.

 

Dotacje te dotyczyć będą wyłącznie istniejących budynków mieszkalnych i wiązać się będą z likwidacją lub zaprzestaniem użytkowania dotychczasowego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez zlikwidowanie jego podłączenia do obiektu budowlanego.

 

 

W jakiej wysokości można otrzymać dotację?

  • w przypadku budowy przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków wysokość dotacji może wynosić 80% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 12.000 złotych brutto;
     
  • w przypadku budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szczelne szambo) wysokość dotacji może wynosić 70% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 2.500 złotych brutto.

 

O dofinansowanie mogą się starać właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści i współużytkownicy wieczyści nieruchomości (za zgodą wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych) zamieszkanej nieruchomości położonej na terenie Bukowna poza tzw. obszarem aglomeracji, czyli tam, gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Możliwe jest złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy jednej oczyszczalni albo jednego zbiornika bezodpływowego, które będą obsługiwać więcej niż jedną nieruchomość.

 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zasad uzyskania dotacji, wzorów wymaganych dokumentów udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, tel. 32 626-18-45, email: ochronasrodowiska@umbukowno.pl.

 

Odpowiednie formularze dostępne są też w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bukowno: 

 

Wzory formularzy do pobrania:

 

Podstawa prawna:

 

 

 

Drukuj

Jakosc powietrza w Bukownie
 
Plan dystrybucji jodku potasu - DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Podatki Lokalne 2023

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zimowe utrzymanie drog i chodnikow

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Alkohol! Otwórz się na pomoc
DOTACJE DO OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH I SZCZELNYCH SZAMB

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
Program - Cieple Mieszkanie
Program - JAWOR 2

DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

DNI BUKOWNA 2022

Basen MOSiR zaprasza...


 
Płatnoœci
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3590850

Hotspot Bukowno
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on YouTube