strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-26 Pon., Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.05.16 - Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu miasta Bukowno za 2006r

 

  

Informacja Burmistrza Miasta Bukowno

 
Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości informację obejmującą:
 
1. Wykonanie budżetu Miasta Bukowno za 2006r.
 
a) dochody wykonane:  21.219.829,84 zł  co stanowi  99,1% planu dochodów
b) wydatki wykonane:  21.259.356,64 zł  co stanowi  95,6% planu wydatków
c) niedobór budżetu miasta:  -39.526,80 zł
d) przychody budżetu:   1.429.291,56 zł
e) rozchody budżetu :       590.000 zł
 
2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2006r. - nie wystąpiły
 
3. Kwoty dotacji:
a) otrzymanych  w 2006 r. z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego - 35.626,60 zł
b) udzielonych w 2006 r. innym jednostkom samorządu   terytorialnego - 97.513,00 zł
 
4. Miasto Bukowno nie udzielało w 2006r. poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
 
5. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2006r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.
 
a) Marcela Adrianna - umorzenie zaległości w podatku rolnym  wraz z odsetkami z powodu trudnej sytuacji finansowej podatnika  - w wysokości: należność główna - 1.562,00 zł,  odsetki  -  62,00 zł
 
b) Rusek Krystyna  - rozłożenie na raty spłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami  z powodu trudnej sytuacji finansowej podatnika -  w wysokości: należność główna   -  858,80 zł, odsetki – 56,00 zł
 
c) Barczyk Wanda  - rozłożenie na raty spłaty podatku od nieruchomości wraz z odsetkami z powodu trudnej sytuacji finansowej podatnika  -  w wysokości: należność główna  -  1.808,70 zł, odsetki  - 179,00 zł.
 
d) Schneider Electric Industries Polska Sp. z o.o. – udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tyt. podatku od nieruchomości  zgodnie z Uchwałą Nr LII/340/2002 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 17.07.2002r. -  w  wysokości 119.203,00 zł.
 
6. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2006r. udzielono pomocy publicznej:
 
a) Marcela Adrianna -  udzielono pomocy publicznej w kwocie 1.624,00 zł.
 
b) Schneider Electric Industries Polska Sp.z o.o. – udzielono pomocy publicznej w kwocie 119.203 zł

 

 

 
 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3088604


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube