strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-26 Pon., Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.06.01 - KONKURS na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie

 

 

 

   


BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO

 

 
ogłasza konkurs na stanowisko


DYREKTORA 

MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W BUKOWNIE

 

 

 
I. Nazwa i adres instytucji kultury:

 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
  32-332  BUKOWNO UL. KOLEJOWA 3
Tel. (032) 646-0277, 6421-262

   
II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki :

 1. posiadać wykształcenie wyższe i kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419),

 2. minimum 5 letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku samodzielnym lub kierowniczym,

 3. posiadać obywatelstwo polskie,

 4. posiadać znajomość zasad finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucji kultury oraz umiejętności organizacyjne,  menedżerskie i  dyspozycyjność,

 5. posiadać dobry stan zdrowia,

 6. nie być karanym.
   

III. Oferty kandydatów winny zawierać:

 1. wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją,

 2. kwestionariusz osobowy,

 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje  oraz przebieg pracy zawodowej,

 4. oświadczenie o niekaralności,

 5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość wykonywania funkcji dyrektora,

 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem.

IV. Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych swoim  imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu  oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie" w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Bukownie  ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, w terminie do dnia 04.07.2007r. do godz. 15.00.

 
V. Konkurs przewiduje się przeprowadzić w terminie od dnia 05.07.2007r. do dnia 11.07.2007r.
 
VI. Kandydaci mogą  zapoznać się z  warunkami organizacyjno-finansowymi w siedzibie jednostki tj. Bukowno ul. Kolejowa 3.
 
VII.
Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bukownie.
 
VIII. Wszelkich informacji o konkursie udziela Izabela Smółka -  Urząd Miejski w Bukownie ul.Kolejowa 16, pokój nr 13, bądź telefonicznie nr tel.(032) 6421- 033,  (032) 6421-533. 
 
 
 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3088617


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube