wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.06.11 - III Jarmark Kulturalny "Potęga koloru, słowa i dĽwięku"

 Tydzień atrakcji w MOK... 
 

 
...upłyn±ł pod znakiem Jarmarku Kulturalnego pod hasłem "Potęga koloru, słowa i dĽwięku".
 21 maja odbył się wernisaż kluczewskiej artystki Anny Płacheckiej, który niejako zainaugurował tegoroczny Jarmark Kulturalny. Autorka wystawy o tajemniczym tytule „Nabucco”prezentowała malarstwo i ceramikę nawi±zuj±ce do starożytnego Babilonu. Każda z jej prac to albo osobne i skończone dzieło albo też czę¶ć większej przemy¶lanej cało¶ci.
 Otwarcie wystawy u¶wietnił występ wokalny solistki MOK- Marty Jałowiec.
 
 Drugi dzień Jarmarku po¶więcono teatrowi. W spotkaniu edukacyjno- kulturalnym tego dnia wzięli udział uczniowie pierwszych i drugich klas szkoły podstawowej. Go¶ciem specjalnym była Krystyna Lubaszka wieloletni pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej, która opowiadała uczniom o bajce, ale nie tylko o tej "na dobranoc". Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć również  "Mix bajkowy" w wykonaniu teatrzyku "Baju-Baj". Przedstawienie było przeplatane piosenkami. Spotkanie poprowadziła instruktor Teresa Kosno.
 
W trzecim z kolei dniu do głosu dopuszczono plastykę. Szóstoklasi¶ci z ZS nr 1 mieli niebywał± okazję spotkania ze sztuk± dorosłych, z twórczo¶ci± profesjonaln±, kiedy to spotkali się z plastykiem Ann± Płacheck±, a następnie zwiedzili wystawę jej autorstwa. Spotkanie przygotowała instruktor Iwona Jarno- Kurach.
Uczniowie poznali również bliżej wszystkie plastyczne sekcje i koła zainteresowań działaj±ce obecnie w MOK-u.   
 
Dzień z muzyk± odbył się w czwartek. "O gitarze prawie wszystko"opowiadał uczniom instruktor Tadeusz Kańczuga. Sekcja muzyczna miała okazję zaprezentować swoje umiejętno¶ci gitarowe. Go¶ciem tego dnia był gitarzysta Andrzej Jasica.
 
W pi±tek  podsumowano Jarmark podczas galii artystycznej pod nazw± "W krainie musicalu i opery". Wyst±pili krakowscy ¶piewacy operowi w składzie: Ilona Fijał, Olga Ostrowska- sopran, Łukasz Marchewka- bas, akompaniowała Anna Głowa Łobodzińska. 
Galę tego dnia u¶wietniły występy podopiecznych O¶rodka Kultury, wokalistów Karola Bulskiego, Agnieszki Rosy oraz sekcji tanecznej Doroty Brzezińskiej.
W przerwie między występami dziękowano wszystkim przyjaciołom  kultury, tj. ludziom którzy w większym czy mniejszym zakresie zwi±zani s± z działalno¶ci± placówki, pomagaj± w jej rozwoju.

 
(ijk)
 

 

Galeria zdjeć

z III Jarmarku Kulturalnego 
 

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092460


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube