strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-26 Pon., Imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.08.06 - Informacja o warunkach udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i jednolitego stroju

    

 

  

 

Pomoc finansowa na zakup
podręczników i zakup jednolitego stroju
w 2007 roku

 
 

 
     Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana dzieciom i uczniom, rozpoczynaj±cym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej.
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju jest udzielana uczniom szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Pomocy na zakup podręczników i jednolitego stroju udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego
tj. 351,00 zł.
 
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub innej osoby za zgod± przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 
Wniosek składa się w przedszkolu lub szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2007/2008. Do wniosku należy doł±czyć za¶wiadczenie o wysoko¶ci dochodów za miesi±c poprzedzaj±cy złożenie wniosku.

 
Termin składania wniosków upływa
14 sierpnia 2007 roku.
 
Dyrektor zwraca rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników po złożeniu przez nich dowodu zakupu podręczników lub w przypadku braku możliwo¶ci okazania dowodu zakupu – o¶wiadczenie o cenie zakupionych podręczników.

 
Warto¶ć pomocy na zakup podręczników nie może przekroczyć kwoty:


a) 70,00 zł - dla ucznia rozpoczynaj±cego roczne przygotowanie przedszkolne,
b) 130,00 zł – dla ucznia I klasy szkoły podstawowej,
c) 150,00 zł - dla ucznia II klasy szkoły podstawowej,
d) 170,00 zł - dla ucznia III klasy szkoły podstawowej.

Warto¶ć pomocy na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju wynosi 50,00 zł dla ucznia.
 

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3088584


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube