wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.09.20 - Nowy rok kulturalny otwarty...

     19 wrze¶nia w sali widowiskowej przy Centrum Kultury uroczy¶cie rozpoczęto nowy ROK KULTURALNY 2007/2008. Obecnie przy¶wieca mu hasło "RAZEM możemy WIĘCEJ".
     Piosenk± o Bukownie przywitała wszystkich wokalistka MOK Marta Jałowiec, po czym głos zabrała dyrektor Miejskiego O¶rodka Kultury w Bukownie Aneta Karlik:
     Kultura ł±czy ludzi... Bowiem jak powiedział nasz patron Jan Paweł II " Człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmy¶lenia i współdziałania ludzi".Centrum Kultury w Bukownie powinno być oaz± kulturaln± bez względu na wyznanie, kwestie polityczne czy jakiekolwiek inne. W tym roku kulturalnym naszym nadrzędnym celem jest aktywizacja ¶rodowiska, a przede wszystkim jego integracja. Będziemy się starali pobudzać zainteresowania artystyczne mieszkańców, popularyzować sztukę i twórcze sposoby spędzania wolnego czasu.
Dyrektor podziękowała również za okazywan± życzliwo¶ć, zrozumienie i konstruktywne słowa krytyki, bo jak powiedziała wła¶nie one pozwalaj± czynić pracę w kulturze coraz lepsz±.
Wszyscy obecni mogli usłyszeć również  zwiastuny  nowych przedsięwzięć MOK, które będ± realizowane już niebawem.
W kolejnej czę¶ci wieczoru zaproszono go¶ci do obejrzenia widowiska pt.”Drewniane serca”, które to poł±czyło we wspólnej pracy młodzież, animatorów i instruktorów O¶rodka Kultury.
     Ostatnim punktem programu była wystawa akwareli autorstwa olkuszanina Piotra Nogiecia. W pracach p.Piotra uderza realizm pejzaży pobliskich i dalszych okolic oraz architektury dawnego Olkusza. Gdy ogl±da się akwarele tego autora trudno uwierzyć, że zajmuje się nimi dopiero od kilku lat. Bukowieńska wystawa była zaledwie trzeci± wystaw±  indywidualn±, twórca ma natomiast za sob± wiele wystaw zbiorowych. Wystawa akwareli potrwa do 19 paĽdziernika. Serdecznie zapraszamy.
 

  
(ijk)     

  

 

Galeria zdjęć 

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092438


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube