wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2007.09.21 - Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w sobotę 22 wrze¶nia 2007 roku w godz. 8.00 - 14.00 będzie można składać wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego.


    

 

 

 

 

I N F O R M A C J A


 
Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, iż dnia 22 wrze¶nia 2007 roku (sobota) w godz. 8.00 – 14.00 będzie można składać w Urzędzie Miejskim w Bukownie ul.Kolejowa 16 (pok.nr 8) wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego w zwi±zku z obowi±zkow± wymian± starych „ksi±żeczkowych” dowodów osobistych.
 
Istnieje możliwo¶ć skorzystania w tym dniu z usług fotografa na terenie Urzędu Miejskiego oraz dowozu do Urzędu mieszkańców z osiedli: Bór, Podlesie, Stare Bukowno, Przymiarki i Wod±ca.
  
Informuję również, że w tym dniu zapewnia się mieszkańcom dojazd do Urzędu Miejskiego wg
harmonogramu.
  
Przypominam, że termin składania wniosków o wymianę „starych” dowodów upływa z dniem 31 grudnia 2007 roku.
 
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – Renata Stobierska (pok.nr 5 lub tel. 0-32 6421-533 w.53)


 
 
Mirosław Gajdziszewski      
Burmistrz Miasta             

 

 

 
 


Drukuj







Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092443


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej




1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube