strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-28 Środa, Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.03.11 - Burmistrz Miasta Bukowno informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Burmistrz Miasta Bukowno informuje o:

 

wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia:

 

polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek, budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej (ciśnieniowej) wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz przebudową sieci wodociągowej i ewentualną wymianą przyłączy w Bukownie – Stare Bukowno i Wodąca – zadanie III-1 realizowanego w ramach projektu pn.: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze”.

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu, ul. Kluczewska 4, 32-300 Olkusz.
   
 2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Bukowno.
   
 3. Organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu są:
  - Starosta Olkuski, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz,
  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Al. 1000-lecia 13a, 32-300 Olkusz.
   
 4. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Starosta Olkuski, ul. Mickiewicza 2, 32-300 Olkusz,
   
 5. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Al. 1000-lecia 13a, 32-300 Olkusz.
   
 6. Informuje się o:
    
  a) Możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu.
   
  b) Możliwości składania uwag i wniosków – w terminie od 12 marca 2009 r. do 3 kwietnia 2009 r. Uwagi i wnioski można składać:
   
  - w formie pisemnej – w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w godzinach pracy Urzędu,
   
  - ustnie do protokołu – w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu,
   
  - e-mailem na adres
  kontakt@um.bukowno.pl 
 7. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bukowno.

 

 

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3090372


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube