strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-21 ¦roda, Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.03.16 - Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Szkolnej w Bukownie

 

 

 

 

 

Bukowno, dnia 16.03.2009r.

   

 

OGŁOSZENIE

 

  

  

Znak: PP2211-80/2009

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Szkolnej w Bukownie.

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. Nr 233, po. 1655 z póĽn. zm.) Gmina Bukowno zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Najkorzystniejsz± ofertę złożyło:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.

40-321 Katowice, ul. Miedziana 5.

 

Uzasadnienie wyboru - Przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejsz± cenę - oferowana cena - 573.934,42 zł brutto.

  

Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych oferty zawieraj±cym punktację przyznan± oferentom w każdym kryterium oceny ofert i ł±czn± punktację:

 

Nazwa Wykonawcy
 

Siedziba i adres

Liczba pkt w kryterium

Cena

EUROVIA Polska S.A.

53-610 Wrocław ul. Fabryczna 20b

272,44

Przedsiębiorstwo Robót Zmechaniz. "BUDOSTAL 8" S.A.

30-716 Kraków ul. Przewóz 34

354,20

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "Drogopol ZW" Sp. z o.o.

40-301 Katowice ul. Siemianowicka 52d

320,64

Wojew. Przedsięb. Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o 40-321 Katowice ul. Miedziana 5

400,00

STRABAG Sp. z o.o.

03-472 Warszawa ul. B.Brechta 7

328,60

Konsorcjum:

1. PPUH GAMEX mgr inż Grzegorz Żurek

32-300 Olkusz, Osiek 233

2. PRD w Olkuszu Sp. z o.o.

32-300 Olkusz Al. 1000-lecia 3

328,44


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3084424


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube