wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.03.19 - Deratyzacja na terenie Miasta Bukowno

  

 

     

  

 

 

Zarządzenie nr 447/09
Burmistrza Miasta Bukowno
z dnia 09.03.2009 r.
w sprawie obowiązku przeprowadzenia deratyzacji
 na terenie Miasta Bukowna

 

 
Na podstawie § 29 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno (przyjętego Uchwałą Nr XXXII/198/2008 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 18 listopada 2008 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 794, poz. 5717 z 2008 roku) 

 
ZOBOWIĄZUJĘ

 
wszystkich właścicieli, administratorów, zarządców i najemców nieruchomości: budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw rolnych do przeprowadzenia akcji deratyzacji w terminach:
wiosennym - od 16 marca do 31 marca 2009 r.,
jesiennym - od 21 września do 6 października 2009 r.
 
 Osoby zobowiązane do deratyzacji winny kupić truciznę na własny koszt. Stosowanie środków trujących przeciwko szczurom powinno być zgodne z instrukcją znajdującą się na opakowaniach. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz w miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsca wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.
 
 Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić kontrolę w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.
 
Nie zastosowanie się do obowiązku przeprowadzenia deratyzacji spowoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń.
 
 Zarządzenie niniejsze obowiązuje od 16 do 31 marca 2009 roku oraz od 21 września do 6 października 2009 roku i podlega rozplakatowaniu na terenie Miasta Bukowno.

 

 

Burmistrz          
Miasta Bukowno
     

 

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092436


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube