strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-28 ¦roda, Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2009.03.26 - Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje nadzwyczajn± Sesję Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2009 roku o godz. 16.00

Przewodnicz±cy Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz±dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póĽn. zm./ zwołuje nadzwyczajn± Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 31 marca 2009 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16.

 

Porz±dek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno¶ci obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. rozstrzygnięcia skargi Pana Stefana Piętki i Pani Wandy Lubaszki na działalno¶ć Burmistrza Miasta dotycz±c± postępowania okre¶laj±cego warunki i sposób wyboru najemcy lokali do prowadzenia ambulatoryjnych ¶wiadczeń specjalistycznych.
  2. wprowadzenia zmian do budżetu Miasta na 2009 rok.
  3. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008 roku.
  4. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2009 nr XXXVI/212/08 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 30.12.2008 roku.
  5. udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w latach 2009-2010.
  6. sprzedaży nieruchomo¶ci niezabudowanych położonych w Bukownie przy ul. Mostowej
  7. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bukowno”
  8. zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr VII/33/07 z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.
  9. powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania polegaj±cego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Bukowno.
 3. Zakończenie obrad.


Internetowa transmisja radiowa z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie zostanie zrealizowana przez www.radio.bukowno.info.

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3090438


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube