strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
DNI BUKOWNA 2022
2022-05-28 Sobota, Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2010.07.08 - Program zbiórki i unieszkodliwiania przeterminowanych leków w Mie¶cie Bukowno

   

 STARE LEKI DO APTEKI

 

 

 

Czytaj także na temat zbiórki wycofanych z użytkowania rtęciowych termometrów lekarskich.
 

Burmistrz Miasta Bukowno informuje Mieszkańców o uruchomieniu w naszym mie¶cie programu zbiórki i unieszkodliwiania przeterminowanych leków. Od pocz±tku lipca przeterminowane leki można już wrzucać do specjalnych pojemników, rozmieszczonych w aptekach położonych na terenie Bukowna oraz w Przychodni Zdrowia przy ul. Zwycięstwa.

 

Z punktu widzenia prawa ochrony ¶rodowiska, odpady farmaceutyczne s± niebezpieczne, ponieważ mog± zawierać substancje zdefiniowane jako toksyczne, które ze względu na swoje specyficzne własno¶ci stanowi± zagrożenie dla ¶rodowiska. Zbudowane z szeregu zwi±zków chemicznych, po terminie przydatno¶ci stanowi± potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Zwi±zki zawarte w lekach s± bardzo trwałe; przedostaj±c się do wód lub gleb, potrafi± je skutecznie skazić. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajduj± się w wykazie trucizn.

 

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest niebezpieczne dla zdrowia, wiedz± chyba wszyscy, jednak mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, a stamt±d na składowiska odpadów, jest równie niebezpieczne, ponieważ ¶rodki zawarte w lekach maj± szkodliwy wpływ na ¶rodowisko. I jeszcze jedno: nigdy nie wyrzucajmy leków do toalety! Oczyszczalnie ¶cieków nie radz± sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecno¶ć w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniaj± się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane utylizacji.

 

Utylizacja leków polega na ich spalaniu w specjalnie przeznaczonych do tego zakładach unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Temperatura ponad 1100 °C oraz odpowiednie warunki dotycz±ce dostępu tlenu, a także czasu, w jakim spaliny s± poddawane działaniu wysokiej temperatury oraz sposobu póĽniejszego ich schładzania i oczyszczania – te czynniki gwarantuj± wła¶ciwy rozkład i wychwycenie wszystkich substancji niebezpiecznych. Jest to jedyny ekologiczny sposób unieszkodliwiania odpadów farmaceutycznych, który redukuje do minimum emisje do ¶rodowiska.

 

 

¬ródłem przeterminowanych leków s± najczę¶ciej nasze domowe apteczki. Powinna być ona sprawdzana regularnie, najlepiej raz na kwartał. Pamiętajmy, że leki, które przechowujemy w domu, maj± różne terminy przydatno¶ci: dlatego systematyczne sprawdzanie apteczki pozwoli na wyeliminowanie przeterminowanych lekarstw. 

 

Przeterminowany lek – bez względu na jego rodzaj – szkodzi zdrowiu i nie przynosi spodziewanych efektów terapeutycznych. Leki składaj± się z bardzo wielu substancji chemicznych, które po pewnym czasie mog± ulegać rozkładowi, utleniać się i wchodzić w interakcje z pozostałymi składnikami leku. Przyjęcie takiego leku może skutkować zatruciem pokarmowym, biegunk±, nudno¶ciami, wysypk±, ¶wi±dem skóry, opuchlizn±. Składniki leku mog± również ulegać rozkładowi, unieczynnieniu. 

 

Warto więc zrobić w domu przegl±d leków i te, które nie nadaj± się już do użycia wrzucić do specjalnych pojemników rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie Bukowna. 

 

Punkty, w których rozmieszczone s± pojemniki do zbiórki leków przeterminowanych na terenie Miasta Bukowno:

 1. NZOZ MEDBUK Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 9
   
 2. Apteka Witaminka ul. Wojska Polskiego 5
   
 3. Apteka Agawa ul. Nowa 1
   
 4. Apteka DBAM O ZDROWIE  ul. Pocztowa 3
   
 5. Apteka Geranium ul. Kolejowa 12

 

 


Drukuj

DNI BUKOWNA 2022

POMOC UKRAINIE

Srodki finansowe dla osob pomagajacym obywatelom Ukrainy

Bezplatna pomoc psychologiczna dla uchodzcow z Ukrainy w Bukownie


 
Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki Lokalne 2022

Gminny Program Dofinansowania Wymiany Zrodel Ciepla

Program - Czyste Powietrze
DOTACJE Ogrzej się z TAURONEM

EnMS ZWROT ZA PIEC

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynkow

Kryta plywalnia zaprasza...

Płatności
Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
WOSP - XXIII FINAŁ
Basen MOSiR zaprasza...

Narodowy Spis Powszechny 2021

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
ZIMOWE UTRZYMANIE DROG

PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3451521


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube