strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-28 Środa, Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualnościach  w archiwum
  Wydarzenia

2011.07.25 - Burmistrz Miasta Bukowno ogłasza II pisemny przetarg na wynajem garażu

 

 

Burmistrz Miasta Bukowo

  

     

ogłasza drugi pisemny prz etarg na wynajem garażu Nr 3 o pow. 18 m2 położonego przy ul. Zwycięstwa w Bukownie (teren Przychodni Zdrowia).

 

1.  Minimalny miesięczny czynsz najmu za garaż będący przedmiotem przetargu nie może być mniejszy niż 5,00 zł + 23 % podatku VAT za 1m2 powierzchni garażu + obciążenia publicznoprawne wynikające z odrębnych przepisów związane z wynajmowanym garażem.

 

2.  Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

3.  W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu najmu garażu przysługujących Właścicielowi w dniu jego opróżnienia, przyszły Najemca zobowiązany jest do złożenia kaucji w wysokości dwukrotnej wartości miesięcznego czynszu brutto osiągniętego w wyniku przetargu.

 

4.  Składana pisemna oferta na najem garażu będącego przedmiotem przetargu powinna zawierać:

a/ Imię i nazwisko oraz adres Oferenta lub pełne dane Firmy składającej ofertę.

b/ Datę sporządzenia oferty.

c/ Proponowaną (jednoznacznie określoną) stawkę czynszu najmu netto za 1m2 powierzchni garażu.

d/ pisemne oświadczenie składającego ofertę że :

- zapoznał się ze stanem technicznym garażu, dokonał jego oględzin, i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny garażu,

- zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- zawrze umowę najmu (zgodnie z danymi określonymi w pkt 4a) od dnia 16 sierpnia 2011 r.

- dokona wpłaty kaucji.

 

5.  Oferty w zaklejonej kopercie z napisem : „Przetarg – garaż Nr 3 , ul. Zwycięstwa” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w terminie do dnia 08 sierpnia 2011 r. włącznie, w godzinach pracy Urzędu. O rozstrzygnięciu przetargu każdy z oferentów zostanie poinformowany pisemnie.

 

6.  Informacji dot. przetargu udzielają: Pracownicy Referatu Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego w godz. : 8.00 - 15.00, tel. (32) 642-10-78 wew. 846 lub 840, bezpośredni (32) 626-18-46 oraz Zarządca Nieruchomości – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie, w zakresie stanu technicznego garaży i możliwości ich oględzin, tel. (0-32) 642-12-04.

 

7.  Każdy z oferentów może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę.

 

8.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu, jak również zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŒCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŒCIEILI NIERUCHOMOŒCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Œrodowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3090430


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnoœci Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorządowy PAP
Portal Samorządowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualnoœci MBP

Aktualnoœci MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube