strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-21 ¦roda, Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2011.08.01 - UWAGA ! Utrudnienia w ruchu ulicznym na ulicy 1 Maja !!!

UWAGA !!!
Utrudnienia w ruchu ulicznym na ulicy 1 Maja.

 

 

Z pocz±tkiem sierpnia na zlecenie Zarz±du Drogowego w Olkuszu  rozpocznie się inwestycja pod nazw± "Budowa odwodnienia ulicy 1 Maja" - (I etap). W tym roku wybudowane zostanie blisko 300 mb kanalizacji deszczowej w ci±gu ulicy 1 Maja – na odcinku pomiędzy ulicami Pocztow± i Sawickiej.

 

Wykonawc± robót wyłonionym w przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOPOL z Katowic, a planowany czas realizacji tego zadania wyniesie 3 miesi±ce.

 

O rozpoczęcie tej inwestycji od dawna zabiegały władze miasta. Ulica 1 Maja jest drog± powiatow± i wszelkie inwestycje prowadzić może jedynie wła¶ciciel drogi, czyli Starostwo Powiatowe w Olkuszu. 

 

W tym roku w projekcie budżetu miasta Bukowno na 2011 rok zarezerwowano ¶rodki finansowe na udzielenie powiatowi pomocy w formie dotacji celowej na to konkretne zadanie. Dzięki porozumieniu Burmistrza Miasta i Starosty Powiatu Olkuskiego, wspólnymi siłami finansowymi i miasta i powiatu, uda się w tym roku - oprócz dokończenia zadania tzw. "Zedermanki" - rozpocz±ć inwestycję odwodnienia ulicy 1 Maja, a także dodatkowo odnowić najbardziej zniszczony fragment ulicy Borowskiej.

 

Dokończenie zadania polegaj±cego na budowie odwodnienia ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Spacerow± uzależnione jest od finansowych możliwo¶ci powiatu i planowane jest w latach następnych. Ze strony miasta Bukowno niezbędne ¶rodki na współfinansowanie tej inwestycji zostan± zaplanowane w budżecie miasta na 2012 rok.

 

W zwi±zku z realizacj± inwestycji wyst±pi± utrudnienia w ruchu ulicznym na tym odcinku ulicy 1 Maja. Za niedogodno¶ci z tym zwi±zane przepraszamy, jednocze¶nie apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie w tym rejonie szczególnej ostrożno¶ci.

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3084418


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube