strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-21 ¦roda, Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2011.08.09 - Burmistrz Miasta Bukowno informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa nowej Hali Wanien w ZGH Bolesław S.A."

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z póĽn. zm.) Burmistrz Miasta Bukowno informuje o:

wszczęciu postępowa nia w sprawie decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach oraz o przyst±pieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa nowej Hali Wanien w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie (Pion Hutniczy)” przy ul. Kolejowej 37. 

1.    Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora – Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno.

2.    Organem wła¶ciwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta Bukowno.

3.    Organem wła¶ciwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony ¦rodowiska w Krakowie, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków.

4.    Organem wła¶ciwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Al. 1000-lecia 13a, 32-300 Olkusz.

5.    Informuje się o:

§  Możliwo¶ci zapoznania się z niezbędn± dokumentacj± sprawy – jest ona wyłożona do wgl±du w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu.

§  Możliwo¶ci składania uwag i wniosków – w terminie od 10 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. Uwagi i wnioski można składać:

-    w formie pisemnej – w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, w godzinach pracy Urzędu

-    ustnie do protokołu – w Referacie Ochrony ¦rodowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie, ul. Kolejowa 16, pok. Nr 23, w godzinach pracy Urzędu,

-    e-mailem na adres kontakt@um.bukowno.pl

6.    Uwagi i wnioski będ± rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Bukowno.

 

Burmistrz Miasta Bukowno      

   

 

    

  

 

 

 

 

 

  

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3084425


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube