strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-10-28 ¦roda, Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2011.08.29 - STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Miasta Bukowno znajduj±cy się w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj±cej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególno¶ci gdy w rodzinie występuje:

bezrobocie, niepełnosprawno¶ć, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietno¶ć, brak umiejętno¶ci wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wyst±piło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysoko¶ć dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniaj±ca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 351 zł (netto).


Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.


Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń lub w Urzędzie Miejskim w Bukownie.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można złożyć do 15 wrze¶nia, a w przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 paĽdziernika.

 


Wnioski można odbierać w Urzędzie Miejskim w Bukownie pok. Nr 13 oraz w sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2.

 


Szczegółowe informacje w sekretariatach szkół i Urzędzie Miejskim w Bukownie pokój nr 13 - tel. 32 6261 828

 

 

 

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

Pobierz

Pobierz

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj
Biuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
STOP SMOG w Bukownie
Program - Czyste Powietrze
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
W TWOIM DOMU MIESZKA ZŁODZIEJ
 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Basen MOSiR zaprasza...

Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3090371


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube