wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2011.09.02 - Zaproszenie do udziału w Eliminacjach do V Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Młode Talenty 2012

Fundacja Roberta Janowskiego Młode Talenty, Samorz±d Uczniowski I LO w Bydgoszczy, Miasto Toruń, oraz Agencja Promocji GRA zapraszaj± na:


Eliminacje do V Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego Młode Talenty 2012 TORUŃ.


Zapraszamy wszystkich młodych ludzi w wieku 16-24 do wzięcia udziału w pierwszych eliminacjach, które odbęd± się w dniach 28.09.2011-1.10.2011 w Baju Pomorskim na ul. Piernikarskiej 9 w Toruniu.


Aby przyst±pić do eliminacji należy przesłać drog± internetow± specjalny formularz znajduj±cy się na stronie internetowej: www.mlodetalenty.pl , w terminie od 1 do 21 wrze¶nia 2011r.


Każdego kandydata konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Jest to niezbędne do poprawnego wypełnienia zgłoszenia.


Eliminacje odbęd± się w czterech kategoriach:

  • tanecznej,
  • muzycznej soli¶ci,
  • muzycznej zespoły
  • teatralnej

Kolejno¶ć przesłuchań ujęta została w harmonogramie.


Jury powołane przez organizatorów to znane i cenione osoby na polskiej arenie artystycznej, m.in. Robert Janowski, Andrzej Deskur czy Piotr Jagielski. Jurorzy dokonaj± ostatecznej oceny młody zdolnych i wyłoni± zwycięzców.


Nagrod± główn± w eliminacjach jest udział w bydgoskim finale oraz wiele inny atrakcji, za¶ dla laureatów II i III miejsca przewidziano nagrody rzeczowe.


Dodatkow± atrakcj± toruńskich eliminacji będzie koncert Ewy Farnej. Piosenkarka za¶piewa 30 wrze¶nia o godzinie 20:30 na Rynku w Toruniu. Przed gwiazd± wyst±pi± laureaci kategorii muzycznej zespoły, soli¶ci oraz tanecznej. Nast±pi także wręczenie nagród z wymienionych kategorii.


Serdecznie zapraszamy!
¬ródło:www.mlodetalenty.pl 

DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020


 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3092459


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube