strona główna | mapa strony | RODO | kontakt | wstecz startuj z nami | dodaj do ulubionych | English versionEnglish versionDeutsch
2020-11-23 Pon., Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa BIP Bukowno on Facebook Bukowno on Instagram Bukowno on Twitter
 wszędzie  w aktualno¶ciach  w archiwum
  Wydarzenia

2012.01.03 - Radni przyjęli budżet miasta na 2012 rok.

30 grudnia na XVI Sesji Rady Miejskiej w Bukownie radni jednogło¶nie przyjęli budżet miasta na 2012 rok.

 

 

Dochody budżetu miasta w przyszłym roku maj± wynie¶ć ponad 36,3 mln zł, a wydatki sięgać będ± ponad 39,6 mln zł 

 

Zaplanowany deficyt ma wynie¶ć blisko 3,3 mln zł i zostanie pokryty przychodami z zaci±gniętych kredytów.

 

Wydatki maj±tkowe przeznaczone na inwestycje osi±gn± blisko 13,7 mln zł, co stanowi blisko 34% wydatków budżetu.

 

Najbardziej znacz±ce pozycje w planie dochodów miasta stanowi± dochody własne gminy (12,1 mln zł) oraz udziały gminy w podatkach (11,5 mln zł).

 

Pozostałe dochody stanowi± subwencje i dotacje celowe, w tym blisko 6,6 mln zł pozyskanych przez miasto ¶rodków unijnych, pochodz±cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Kontynuowane będ± dwie największe inwestycje miejskie. Remont basenu k±pielowego MOSiR pochłonie w 2012 roku 3,2 mln zł – zakończenie tej inwestycji powinno nast±pić w 2013 roku. Jeszcze więcej, bo ok. 8,2 mln zł przeznaczone zostanie na uzbrojenie Strefy Aktywno¶ci Gospodarczej przy ul. Kolejowej. W tym przypadku jednak aż 6,2 mln złotych pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, pozostałe 2 mln zł to wkład własny gminy.

 

Więcej informacji na temat budżetu miasta można znaleĽć w

  Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 


DrukujBiuletyn Informacji Publicznej

Powszechny Spis Rolny 2020

Podatki Lokalne 2020

Jakosc powietrza w Bukownie
 

 
Zapraszamy na KORTY TENISOWE

Młodziezowa Rada Miejska w Bukownie

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W BUKOWNIE
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIEILI NIERUCHOMOŚCI 
Z TERENU MIASTA BUKOWNO
Program - Czyste Powietrze
STOP SMOG w Bukownie
ATRAKCYJNE DOFINANSOWANIE NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA
Basen MOSiR zaprasza...

Kryta plywalnia zaprasza...

Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Bukowno jako element tworzenia ponadlokalnego produktu turystycznego
Monografia Miasta DZIEJE BUKOWNA

NIEODPLATNA POMOC PRAWNA
PRZEWODNIK PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH GMINY BUKOWNO
1 procent Twojego podatku

Komunikator SISMS dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego

Malopolskie.PL
Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Bukowno
Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu położonego w gminie Bukowno
Nad Biala Przemsza
WOSP - XXIII FINAŁ
Środowisko bez BARSZCZU SOSNOWSKIEGO


Odwiedzin: 3116324


CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
1 procent Twojego podatku

WOSP - XXIII FINAŁ
Hotspot Bukowno
Biuletyn Informacji Publicznej
Z Burmistrzem przez Skype
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Program Profilaktyki RAKA SZYJKI MACICY
Program Wczesnego Wykrywania RAKA PIERSI

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego
Serwis Samorz±dowy PAP
Portal Samorz±dowy
Internetowy Dziennik Ustaw
Internetowy Monitor Polski
Kryzysowy Telefon Alarmowy UM w Bukownie

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
 
Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Bukownie
Aktualności MBP

Aktualności MOK
MOSiR BUKOWNO

Bukowno on Twitter
Bukowno on Instagram
Bukowno on Facebook
Bukowno on Google+
Bukowno on YouTube